Anförande i KF i Kristianstad angående kommunalt högtidlighållande på Veterandagen

VETERANPOLITIK Anförande i kommunfullmäktige i Kristianstad med anledning av Björn Söders (SD) motion om att utreda hur Kristianstad kommun kan uppmärksamma veteraner och högtidlighålla veterandagen.

Herr ordförande,

Den här motionen skrev jag samma dag som vi i riksdagen röstade igenom att Veterandagen den 29 maj blev allmän flaggdag. Det är en viktig motion – inte minst för Kristianstad med sin långa militärhistoria och många veteraner – såväl nationella som utlandsveteraner.

På Veterandagen hyllas alla de modiga kvinnor och män som genom sitt deltagande i någon av våra internationella insatser stått upp för fred, frihet och demokrati runtom i världen. Vi hyllar också alla de nationella veteraner som vigt sina liv åt att delta i försvaret av Sverige. Inte minst hyllar vi – och minns – de personer som fick betala det yttersta priset och aldrig kom hem från utlandsinsatsen eller de som stupade under övning i Sverige.

Sverige har bidragit med personal till olika militära insatser i över 70 år. Trots detta är det först de senaste åren som den svenska staten börjat visa våra utlandsveteraner den respekt som de förtjänar. Veterandagen exempelvis, fick statsceremoniell status i Sverige först 2011 och det dröjde ända till 2017 innan den blev allmän flaggdag. Jag är stolt över att ha fått vara med och fatta det senare beslutet i riksdagen.

Våra veteraner och veteranfrågan som sådan har faktiskt inte behandlats på ett vare sig respektfullt eller genomtänkt sätt.

För oss är våra veteraner en grupp individer som vi känner den största tacksamhet till och hyser den största respekt för. De är förebilder för alla medborgare i vårt land och vi anser att samhället ska göra sitt yttersta för att ge dem det stöd och den hjälp som de förtjänar och behöver före, under och efter en insats.

De senaste åren har en del positiva förändringar skett på området men mer måste göras.

Jag vill passa på att ta tillfället i akt – eftersom jag vet att många lyssnar på denna debatt här idag – att som politiker och människa rikta ett riktigt stort tack till alla Sveriges veteraner. Tack för era insatser.

Nu åter till motionen, herr ordförande, som jag lade här i kommunfullmäktige för över tre år sedan, som handlar om att kommunalt högtidlighålla veterandagen här i Kristianstad. Jag lade förslaget efter de många önskemål som har kommit från Försvarsmakten och de ideella veteranföreningarna om att också kommunerna ska högtidlighålla denna dag och visa sin uppskattning för alla de som med livet som insats har gjort betydande insatser. Signalvärdet är inte utan betydelse.

Att det offentliga, genom kommunen, står som arrangör och visar sitt stöd genom att högtidlighålla alla dessa män och kvinnor som både nationellt och internationellt, med risk för sina egna liv, har bidragit till att göra världen lite bättre och lite säkrare för oss andra är en otroligt viktig signal, som inte ska underskattas.

Alla veteraner har inte möjlighet att delta vid Försvarsmaktens högtidlighållande i Stockholm och ett kommunalt högtidlighållande skulle också öka kunskapen om veteranernas viktiga insatser hos kommuninvånarna i stort och utgöra ett erkännande för veteranerna, att deras insatser är uppmärksammade och uppskattade och vara en påminnelse till oss andra om varför de är värda att hedra.

Flera kommuner runt om i landet, inte minst regements- och flottiljstäderna, har börjat arrangera ceremonier. I Göteborg står staden sedan 2019 som arrangör och andra kommuner som har någon form av arrangemang är Boden, Eskilstuna, Sundsvall, Umeå, Varberg, Västerås, Östersund, Karlstad, Skellefteå, Skövde, Borås och Halmstad.

I år invigdes i Tivoliparken en minnesplats efter ett medborgarförslag som inkom året efter min motion. Det var en fin invigning, under ledning av kommunfullmäktiges ordförande, och ett bra initiativ som jag välkomnar. I anslutning till denna minnesplats skulle kommunen alltså kunna anordna ett högtidlighållande i form av tal och musik tillsammans med olika veteranföreningar.

Jag tycker svaret på min motion från den politiska ledningen här i kommunen lämnar mycket övrigt att önska.

Man skriver att ”Kommunen bör inte vara arrangör av ett lokalt högtidlighållande på veterandagen.”

Min direkta fråga blir: Varför inte? Här skjuter man ju över målet och missar fullständigt poängen med hur viktig signalen är att det offentliga visar sitt stöd för och tacksamhet till alla dessa kvinnor och män, som i många fall riskerat sina liv och även betalt det yttersta priset, genom att just ansvara för arrangemanget.

Jag kan tråkigt nog konstatera att samtidigt som allt fler kommuner runt om i landet anser det vara viktigt att arrangera lokalt högtidlighållande på veterandagen, väljer Kristianstad kommun att säga nej.

I svaret på motionen skriver man att kommunen kan medverka som partner till sådana arrangemang om lokala föreningar inbjuder till det. Men det borde ju vara precis tvärtom! Återigen missar man signalvärdet!

Jag tycker, herr ordförande, att det är näst intill skamligt att man besvarar motionen på detta sätt och inte bifaller den. Det är ett helt okontroversiellt förslag som jag väckt som borde kunna samla alla partier i denna församling – oavsett partifärg.

Med det sagt vill jag yrka bifall till motionen och tacka för ordet.

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/anforande-i-kf-i-kristianstad-angaende-kommunalt-hogtidlighallande-pa-veterandagen/