Om Björn Söder

Björn Söder har varit riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sedan september 2010. För närvarande är han verksam som ledamot i utrikesutskottet, krigsdelegationen och OSSE-delegationen. Han är även ledamot i Kristianstads kommunfullmäktige. Han var partisekreterare för Sverigedemokraterna 2005–2015 och har även varit gruppledare för partiet 2010–2014. Under mandatperioden 2014-2018 var han riksdagens andre vice talman.

Mellan 2006 och 2010 var Björn Söder gruppledare i Skånes regionfullmäktige och ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige. Han satt i Sverigedemokraternas verkställande utskott 2001-2015 och sitter i Sverigedemokraternas partistyrelse sedan 2001. Han har även varit ledamot i polisstyrelsen i Skåne.

Björn Söder har ett särskilt intresse för säkerhets-, utrikes- och migrationsfrågor och han har med stort engagemang drivit dessa frågor i riksdagen.

Innan Björn Söder kom in i riksdagen arbetade han inom livsmedelsindustrin, bland annat som projektanställd vid Skånemejerier för att revidera och utveckla kontrollprogram och som technical management assistant vid Unilever. Björn Söder har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds tekniska högskola. Han lämnade värnplikten som jägarsoldat med fänriks grad. Björn Söder är född i Helsingborg och bor i Kristianstad med sin sambo och tre barn.

CV – In English

CV CURRICULUM VITAE

Personligt:
Björn Söder är född i Helsingborg och bor i Kristianstad med sina två barn.

Uppdrag:
Politiska uppdrag – riksdagen

2018– Ledamot i Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
2018–2020 Ersättare i riksdagsstyrelsen
2014– Ledamot i Utrikesutskottet
2014– Ledamot i OSSE-delegationen
2014–2018 Andre vice talman
2012–2013 Ledamot i Utbildningsutskottet
2011–2018 Suppleant i Justitieutskottet
2010– Riksdagsledamot
2010- Ledamot i Krigsdelegationen
2010– Suppleant i Försvarsutskottet
2010–2014 Gruppledare
2010–2014 Suppleant i Utrikesutskottet

Politiska uppdrag utanför riksdagen

2019- Vice ordförande i Conservatives & Reformists on the OSCE Parliamentary Assembly
2019- Ledamot i styrelsen för Kristianstad Airport AB
2018–2019 Ledamot i Skånes regionfullmäktige
2017– Ordförande i Sverigedemokraterna Kristianstad
2017– Andre vice distriktsordförande i Sverigedemokraterna Skåne
2014– Ledamot i Kristianstads kommunfullmäktige
2010–2012 Ledamot i Polisstyrelsen i Skåne
2006–2010 Gruppledare i Skånes regionfullmäktige
2006–2014 Ledamot i Skånes regionfullmäktige
2006–2010 Ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige
2005–2015 Partisekreterare i Sverigedemokraterna
2005–2009 Ledamot i Kyrkomötet, Svenska kyrkan
2003–2005 Förste vice partiordförande i Sverigedemokraterna
2002–2005 Distriktsordförande i Sverigedemokraterna Syd
2001–2015 Ledamot i Sverigedemokraternas verkställande utskott
2001– Ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse
2001–2009 Ledamot i Lunds stiftsfullmäktige, Svenska kyrkan
2001–2005 Ersättare i Kyrkomötet, Svenska kyrkan
1998–2002 Ledamot i Höörs kommunfullmäktige
1998–2000 Förbundssekreterare i Sverigedemokratisk Ungdom
1997–1998 Suppleant i Sverigedemokraternas partistyrelse

Anställningar

2004–2009 Technical management assistant, Unilever AB
2004 Projektanställd, Skånemejerier AB

Utbildning

2004 Civilingenjörsexamen inom kemiteknik, Lunds tekniska högskola
1998 Värnpliktig fänrik, K3

Utmärkelse

2021 Tilldelad den prestigefyllda Mkhitar Gosh-medaljen av Armeniens president

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/om-bjorn-soder/