Om Björn Söder

Björn Söder har varit riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sedan september 2010. För närvarande är han bl a verksam som ledamot i försvarsutskottet, krigsdelegationen, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling och suppleant i utrikesnämnden.  Han är även ordförande i OSSE-delegationen.

Han var partisekreterare för Sverigedemokraterna 2005–2015 och har även varit gruppledare för partiet 2010–2014. Under mandatperioden 2014-2018 var han riksdagens andre vice talman. Mellan 2006 och 2010 var Björn Söder gruppledare i Skånes regionfullmäktige och ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige. Han satt i Sverigedemokraternas verkställande utskott 2001-2015 och sitter i Sverigedemokraternas partistyrelse sedan 2001. Han har även varit ledamot i polisstyrelsen i Skåne.

Björn Söder har ett särskilt intresse för säkerhets-, försvars-, utrikes- och migrationsfrågor och han har med stort engagemang drivit dessa frågor i riksdagen.

I maj 2021 tilldelades han Armeniens högsta civila utmärkelse, den prestigefyllda Mkhitar Gosh-medaljen, av Armeniens president för utomordentliga insatser för att stärka och utveckla de vänskapliga banden mellan Armenien och Sverige.

Innan Björn Söder kom in i riksdagen arbetade han inom livsmedelsindustrin, bland annat som projektanställd vid Skånemejerier för att revidera och utveckla kontrollprogram och som technical management assistant vid Unilever. Björn Söder har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds tekniska högskola. Han lämnade värnplikten som jägarsoldat med fänriks grad. Björn Söder är född i Helsingborg och bor i Kristianstad med sina två barn.

CV – In English

CV CURRICULUM VITAE

Personligt:
Björn Söder är född 1976 i Helsingborg och bor i Kristianstad med sina två barn.

Uppdrag:
Politiska uppdrag – riksdagen

2022– Suppleant i Utrikesnämnden
2022– Ledamot i Försvarsutskottet
2022– Suppleant i Utrikesutskottet
2022– Ordförande i OSSE-delegationen
2020–2022 Ledamot i Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
2018– Ledamot i Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
2018– Suppleant i EU-nämnden
2018–2020 Ersättare i riksdagsstyrelsen
2014–2022 Ledamot i Utrikesutskottet
2014–2022 Ledamot i OSSE-delegationen
2014–2018 Andre vice talman
2012–2013 Ledamot i Utbildningsutskottet
2011–2018 Suppleant i Justitieutskottet
2010–2022 Suppleant i Försvarsutskottet
2010–2014 Suppleant i Utrikesutskottet
2010–2014 Gruppledare
2010- Ledamot i Krigsdelegationen
2010– Riksdagsledamot

Politiska uppdrag utanför riksdagen

2022- Ordförande i Conservatives & Reformists on the OSCE Parliamentary Assembly
2019-2022 Vice ordförande i Conservatives & Reformists on the OSCE Parliamentary Assembly
2019- Ledamot i styrelsen för Kristianstad Airport AB
2018–2019 Ledamot i Skånes regionfullmäktige
2017– Ordförande i Sverigedemokraterna Kristianstad
2017– Andre vice distriktsordförande i Sverigedemokraterna Skåne
2014– Ledamot i Kristianstads kommunfullmäktige
2010–2012 Ledamot i Polisstyrelsen i Skåne
2006–2010 Gruppledare i Skånes regionfullmäktige
2006–2014 Ledamot i Skånes regionfullmäktige
2006–2010 Ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige
2005–2015 Partisekreterare i Sverigedemokraterna
2005–2009 Ledamot i Kyrkomötet, Svenska kyrkan
2003–2005 Förste vice partiordförande i Sverigedemokraterna
2002–2005 Distriktsordförande i Sverigedemokraterna Syd
2001–2015 Ledamot i Sverigedemokraternas verkställande utskott
2001– Ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse
2001–2009 Ledamot i Lunds stiftsfullmäktige, Svenska kyrkan
2001–2005 Ersättare i Kyrkomötet, Svenska kyrkan
1998–2002 Ledamot i Höörs kommunfullmäktige
1998–2000 Förbundssekreterare i Sverigedemokratisk Ungdom
1997–1998 Suppleant i Sverigedemokraternas partistyrelse

Anställningar

2004–2009 Technical management assistant, Unilever AB
2004 Projektanställd, Skånemejerier AB
2000-2006 Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB

Utbildning

2004 Civilingenjörsexamen inom kemiteknik, Lunds tekniska högskola
1998 Värnpliktig fänrik, K3
1995 Teknisk linje, Tycho Braheskolan, Helsingborg

Utmärkelse

2021 Tilldelad den prestigefyllda Mkhitar Gosh-medaljen av Armeniens president

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/om-bjorn-soder/