Dags att avsluta de svenska militära insatserna i Mali

MALINSATSERNA Sverige deltar sedan 2013 i den FN-ledda insatsen, Minusma, i Mali. I år deltar vi även i den franskledda Task Force Takuba med svenska specialförband. Minusma syftar till att bland annat stödja maliska regeringens och de väpnade gruppernas implementering av fredsavtalet, skydda civila och stabilisera befolkningscentra, skydda FN:s personal och egendom och främja och skydda respekten för mänskliga rättigheter. Insatsen Takuba syftar till att främja säkerheten i Mali för att på sikt nå en fredlig utveckling i landet.

Den 25 september 2021 publicerade Svenska Dagbladet en artikel där försvarsminister Peter Hultqvist intervjuas angående de svenska militära insatserna i Mali. I artikeln uttrycker försvarsministern att ”det är helt nödvändigt att vi engagerar oss i Mali” och i artikeln står vidare att läsa att ”försvarsministern ser inga skäl att ompröva Maliinsatsen”. Dessa uttalandena görs efter att det blivit känt att den maliska regeringen är i samtal som syftar till att hyra in ryska legosoldater från den ökända gruppen Wagner.

Wagner är en organisation som, enligt uppgift, består av före detta ryska soldater som agerar på order av det ryska försvarsdepartementet. Organisationen har agerat för ryska intressen i konflikter världen över, däribland i östra Ukraina där den stridit på den ryska sidan. Det finns flera anklagelser mot gruppen om krigsförbrytelser, som inkluderar bland annat våldtäkter, tortyr och summariska avrättningar. Senast har FN riktat anklagelser mot gruppens agerande i Centralafrikanska republiken.

Läget i Mali är sedan länge instabilt, inte bara på grund av den pågående väpnade konflikten utan det har dessutom genomförts två militärkupper inom nio månader och landet är inne på sin tredje president inom ett år. Läget präglas därför av ett tilltagande politiskt kaos som inte ser ut att lösas. Snarare har det inte blivit någon demokratisk utveckling i Mali trots en stor internationell närvaro och trots att stora mängder bistånd givits. Inte heller har det fredsavtal som den maliska regeringen och två väpnade grupperingar ingick 2015 blivit implementerat.

Den tidigare svenske ambassadören till Mali, Diana Janse, har riktat mycket kraftig kritik mot den svenska strategin i Mali och menar att det är dags att planera för att Sverige drar tillbaka sitt militära bidrag till landet. Att en tidigare ambassadör på detta sätt går ut och kritiserar förd politik får anses som ovanligt och borde ha lett till att varje seriös regering omprövar den inslagna kursen.

För oss är det fullständigt uteslutet att svenska soldater ska stå sida vid sida med krigsförbrytare. För oss är det självklart att om Malis regering fullföljer ett avtal med Wagnergruppen ska de svenska insatserna omgående avslutas. Om detta får det aldrig råda något tvivel.

När Sverigedemokraterna ställt frågan till försvarsministern om hur regeringen kommer hantera de svenska militära insatserna i Mali om Malis regering ingår avtal med Wagnergruppen har försvarsministern endast svarat att ”uppgifterna om att Malis ledning överväger samarbete med den så kallade Wagnergruppen är mycket oroande och tas på stort allvar. Om den maliska regeringen skulle göra verklighet av dessa planer skulle det få konsekvenser”. Vilka konsekvenserna är vill han dock inte gå in på. Istället talar han om att diskussioner med samarbetspartnerna ska tas.

Att regeringen inte kan ge ett klart och rakt svar är mycket märkligt. I detta fall handlar det ytterst om att riskera svenska liv i utlandsinsatser och det minsta man kan kräva är att det finns tydliga besked under vilka förutsättningar som de ska verka i. Varje ansvarsfull regering hade kunnat avge ett klart och tydligt svar i en sådan fråga, men uppenbart är det något som denna regeringen inte mäktar med.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet

ROGER RICHTHOFF (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/dags-att-avsluta-de-svenska-militara-insatserna-i-mali/