Egen försvarsförmåga

FÖRSVARET Idag har vi en försvarsmakt som i huvudsak enbart är övad, uppfylld och utrustad på pappret. Det krävs minst tio år att återställa den svenska försvarsförmågan till acceptabla nivåer, vilket förutsätter att vi snarast tillskjuter de resurser som krävs. Försvaret äskade därför 16 miljarder extra under fyra år för att åtminstone uppnå ett minimum av försvarsförmåga – det ökända en-veckas-försvaret. De ingående partierna i försvarsuppgörelsen (Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna) gav Försvarsmakten knappt hälften. Sverigedemokraterna vill tillskjuta 50% mer än Försvarsmakten önskade, totalt 18 miljarder mer på fyra år än försvarsuppgörelsens förslag. Det gör vi för att lägga grunden för att försvaret på tio års sikt kan upprusta till en nivå som innebär att hela landet kan försvaras. Det kommer dock krävas fortsatta stegvisa satsningar under hela tioårsperioden.

Den enda säkra garantin för att ingen stormakt ska anse det vara värt att genomföra ett angrepp mot oss är en egen stark försvarsförmåga och genuin folklig vilja att försvara landet. Allianser är av sekundär betydelse. Sverigedemokraterna eftersträvar visserligen ett defensivt försvarsförbund med Finland, men det är enbart ett komplement till en egen stark försvarsförmåga.  Däremot är NATO ett dåligt alternativ. Främst skulle ett svenskt medlemskap öka upptrappningen i närområdet. Dessutom, vad händer om det auktoritära NATO-landet Turkiet dras in i ett storkrig i sin region? Sverigedemokraterna tror att få svenskar vill offra svenska soldaters liv för Turkiet och dess auktoritära regim.

Den tidigare borgerliga regeringen nedrustade svensk försvarsförmåga till obefintlighet under sin 8-åriga regeringsperiod. Nu vill samma partier se ett svenskt NATO-medlemskap på grund av att vi saknar en egen godtagbar försvarsförmåga. Totalt bakvänt, men samtidigt klassisk ansvarslös borgerlig politik. Innan Sveriges egen försvarsmakt är tillräckligt stark är NATO-lobbyns locktoner ett ryskt roulettespel med svenska folkets säkerhet.

En stark svensk försvarsförmåga och ett defensivt försvarsförbund med Finland innebär att vi höjer insatserna för den stormakt som överväger ett väpnat angrepp mot Sverige. Förhoppningsvis höjer vi insatserna så mycket att de aldrig vågar. Med sverigedemokratisk försvarspolitik skulle, om det värsta inträffar, Sveriges försvarsmakt kunna tillfoga en angripande stormakt stora förluster. Dels skulle detta vara möjligt med egna militära resurser, men framför allt om ett försvarsförbund mellan Sverige och Finland realiseras. Det finns ingen stormakt i världen som i modern tid någonsin har, kommer eller kan sätta in hela sin militära makt mot ett mindre land. Följaktligen avbryter en stormakt sitt angrepp om förlusterna blir för stora och framgångarna uteblir, vilket också skett historiskt.

Sverigedemokraterna vill med faktisk upprustning av försvarsförmågan och med en balanserad säkerhetspolitik trygga svensk demokrati och suveränitet. Utöver det vill vi i alla tänkbara scenarion solidariskt ställa upp med civila såväl som militära medel om Finland utsätts för ett angrepp. Sammanfattningsvis, Sverigedemokraterna vill att Sverige fortsatt medverkar till avspänning i vår del av världen, men samtidigt vill vi förbereda Sverige på det värsta. Det är ansvarsfull försvars- och säkerhetspolitik.

BJÖRN SÖDER

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/egen-forsvarsformaga/