Fråga till arbetsmarknadsministern angående arbetslösheten i Sverige

Fråga 2020/21:3404 Arbetslösheten i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

I veckan publicerade Statistiska centralbyrån, SCB, de senaste siffrorna över arbetslösheten i Sverige. Siffrorna gäller juni månad och delar av statistiken för andra kvartalet. En som tittat närmare på siffrorna är Lars Lindgren, som studerat vid Handelshögskolan i Göteborg och vars redovisning journalisten Thomas Gür uppmärksammar.

Den totala arbetslösheten är 10 procent. Bland inrikes födda är det 6 procent och bland utrikes födda hela 21 procent. Tittar man på arbetslösheten per region där utrikes födda kommer ifrån är det hela 30 procent från Asien och 43 procent från Afrika som är arbetslösa. Det är alltså nästan varannan från Afrika som är arbetslös.

Bland ungdomar är den totala arbetslösheten 28 procent. Av inrikes födda är 24 procent arbetslösa, men bland utrikes födda är det hela 43 procent.

Lars Lindgren slår fast att ”andelen arbetslösa för de från Afrika och Asien (de snabbast växande befolkningsgrupperna under 2000-talet) kan inte beskrivas på annat sätt än förskräckande”. Han skriver vidare ”men eftersom semantik är viktigare än fakta i den inrikes debatten kommer siffrorna även den här gången med all sannolikhet att lämnas okommenterade från de till vänster om den extremt tunna mittlinjen. Om något skrivs gissar jag att politiker, journalister och andra opinionsbildare tänkt till både en och två gånger innan de hittat rätt synonym till ’belastning’. Det allt överskuggande är att relativiseringen och godhetsposeringen kan fortsätta. I förhållande till de arbetslösa en cynism deluxe.”

Inför valet 2014 lovade statsminister Stefan Löfven att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. År 2014 låg Sverige på plats 12 bland EU:s länder när det gällde lägst arbetslöshet. Vid utgången av 2020 – alltså då Sverige skulle ha lägst arbetslöshet, enligt Löfven – låg Sverige i stället på plats 22 av 28 länder. Detta trots att åren 2014–2019 kännetecknats av en mycket stark högkonjunktur.

Sett till årsbasis var fjärdeplatsen från botten i EU den sämsta placeringen för arbetslöshet som Sverige haft sedan medlemskapets första år, 1995.

I april i år hade, enligt Eurostat, Sverige klättrat upp en placering till den femte högsta arbetslösheten i EU, men det kan inte annat än konstateras vara ett extremt misslyckande för regeringen, som i så mycket annat.

Av denna anledning vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

Har ministern och regeringen över huvud taget några åtgärder för att komma till rätta med den höga arbetslösheten, i synnerhet hos de utrikes födda?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-arbetsmarknadsministern-angaende-arbetslosheten-i-sverige/