Fråga till biståndsministern angående bistånd till Palestina

Fråga 2019/20:1598 Bistånd till Palestina

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Biståndsminister Peter Eriksson (MP) gick nyligen ut med att Sverige stryper biståndet till Kambodja. Sverige har via Sida gett ungefär 200 miljoner kronor om året i bistånd till landet.

Anledningen till att man nu stryper biståndet är, enligt statsrådet, att ”det är svårt att jobba brett med bistånd i ett land där intresset är så svagt för demokrati och mänskliga rättigheter”. Statsrådet menar vidare att demokratin och rättssamhället utvecklas i fel riktning i Kambodja, och lyfter fram bristen på oberoende press och hur politisk opposition stoppas.

Enligt brittiska The Economist demokratiindex hamnar Kambodja och Palestinska myndigheten på samma nivå när det gäller bristen på demokrati. Båda beskrivs som auktoritära med stora och allvarliga problem med mänskliga rättigheter. Enligt The Economist har demokratibristerna ökat mer i de palestinska områdena än i Kambodja det senaste året.

Trots att flera andra länder stoppat eller fryst sitt bistånd till Palestina beslutade svenska regeringen förra året att öka stödet. I anvisningarna till den nya strategi som tagits fram och som ska gälla 2020–2024 är regeringen beredd att öka volymen för det palestinska biståndet från 1,5 miljarder kronor över en femårsperiod, upp till 2 miljarder kronor.

Det vore märkligt om inte Sverige agerar konsekvent i sin biståndspolitik.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Avser statsrådet att strypa biståndet till Palestina på samma grunder som biståndet strypts till Kambodja?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-bistand-till-palestina/