Fråga till biståndsministern angående bistånd via Sida till Muslimska Brödraskapet

Fråga 2019/20:1913 Bistånd via Sida till Muslimska Brödraskapet

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Nättidningen Ledarsidorna avslöjade den 7 augusti att Islamic Relief, som har nära och väldokumenterade kontakter med den radikala islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet, varje år erhåller ett grundanslag på drygt 100 miljoner från Sida. Därutöver har organisationen flera tilläggsanslag och kunde till exempel 2018 summera till mer än 155 miljoner kronor av svenska skattebetalares pengar.

Trots att Islamic Relief varje år erhåller enorma belopp av svenska skattekronor redovisas inte Islamic Relief som strategisk partner av Sida. Ledarsidorna skriver: Avtalet med Islamic Relief löper separerat från det som reglerar de strategiska partnernas i fyra-årsperioder och nästa avtalsperiod inleds 2021. Beloppet är fullt jämförbart med vad Svenska kyrkan erhåller årligen vilket är 115 miljoner kronor. Olof Palmes Internationella Center erhöll drygt 78 miljoner kronor i ramanslag.

En annan kanal av förmedling av svenska skattemedel för biståndsarbete är, enligt Ledarsidorna, föreningen Forum Syd som även den slussar vidare bistånd till sina medlemsorganisationer. Forum Syd erhåller varje år knappt en kvarts miljard kronor för fördelning till sina medlemmar, bland annat Islamic Relief.

Alla de civilsamhällesorganisationer som på något sätt erhåller stöd från Sida samarbetar i sin tur med andra organisationer. Bland Islamic Relief Worldwide, Islamic Reliefs Sveriges moderorganisation, märks bland annat den turkiska organisationen IHH. IHH har vid upprepade tillfällen samarbetat med, eller slussat vidare medel, till al Qaida och den Islamiska staten, skriver Ledarsidorna.

Sverige samarbetar nu även med Islamic Relief Turkey för insatsen i Syrien, vilket Ledarsidorna tidigare kunnat rapportera om och som undertecknad tidigare ställt fråga (2019/20:1898) kring till statsrådet. Islamic Relief Turkey bedriver bland annat dawa, eller mission, med företrädare för Muslimska brödraskapet.

Ledarsidorna riktar kritik mot att svårigheterna att följa vilka som erhåller substantiella statsbidrag, som Islamic Relief, är påtagliga. Bara det faktum att belopp som summerar upp till mer än en halv miljard kronor per år inte tas upp som ett för Sida strategiskt samarbete är ett talande exempel.

Att svenska skattepengar, genom i stort sett icke transparent biståndssystem, i stor omfattning forslas via statens biståndsorganisation Sida till organisationer som Islamic Relief, som i sin tur samarbetar inom sin moderorganisation med parter som sprider radikaliserande budskap som del av sitt biståndsarbete, är givetvis fullständigt oacceptabelt och borde föranleda kraftfulla åtgärder och ageranden från regeringens sida. Såvida inte regeringen faktiskt stöder islamistiska Muslimska brödraskapet.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att stoppa svenskt bistånd till Islamic Relief, och hur ser dessa åtgärder i så fall ut?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-bistand-via-sida-till-muslimska-brodraskapet/