Fråga till biståndsministern angående EU:s finansiering av utvecklingsprojekt på Kuba

Fråga 2022/23:499 EU:s finansiering av utvecklingsprojekt på Kuba

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Johan Forssell (M)

Många kubaner på Kuba och runt om i världen kämpar mot den totalitära kommunistregimen på Kuba, som förstört landets själ och värden.

Trots massprotester på Kuba 2021, då tusentals av kubaner vågade ta ton mot kommunismen, fortsätter EU att finansiera regimen genom olika utvecklingsprojekt som stöder repressionen och bristfälliga totalitära institutioner. För närvarande finansierar EU, enligt uppgift, 80 projekt på Kuba till ett värde av 155 miljoner euro. Finansieringen är riktad till organisationer knutna till regimen och bidrar inte till det oberoende civilsamhället.

Sverige har nu ordförandeskapet i EU.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Johan Forssell:

Avser statsrådet att ta initiativ till att se över EU:s finansiering av utvecklingsprojekt på Kuba så det inte går till organisationer knutna till kommunistregimen?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-eus-finansiering-av-utvecklingsprojekt-pa-kuba/