Fråga till biståndsministern angående finansiering av Muslimska brödraskapets Islamic Relief Sverige

Fråga 2020/21:2655 Finansiering av Muslimska brödraskapets Islamic Relief Sverige

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

På en fråga (2020/21:2494) om statsrådet avser att vidta åtgärder för att både Sverige och Echo ska upphöra med att genom skattemedel finansiera Muslimska brödraskapets Islamic Relief och dess underorganisationer hänvisar statsrådet till en granskning av Islamic Relief Sverige som Sida gjort. Statsrådet skriver:

”Granskningen har fokuserat på beredskapen för och den faktiska responsen i samband med de brott mot uppförandekoden som rapporterades inom Islamic Relief Worldwide under 2020, samt vilka åtgärder organisationen har vidtagit för att ytterligare stärka såväl förebyggande som konkreta åtgärder om missförhållanden som uppdagats. Sidas granskning bygger dels på granskningarna som genomförts av Charity Commission UK och Independent Commission vilka har fokuserat på Islamic Relief Worldwide hantering, dels en enskild granskning som Sida har gjort av Islamic Relief Sverige, genom konsultbolaget FCG Sweden, samt en utvärdering som Sida genomförde av alla sina humanitära partners under 2020.”

Vidare skriver statsrådet:

”Den sammantagna granskningen finner att Islamic Relief har hanterat incidenterna på ett ansvarsfullt sätt och att organisationen genomför de åtgärder som behövs för att liknade händelser inte ska upprepas i framtiden. Utredningen bekräftar vidare Islamic Reliefs höga kapacitet som humanitär organisation med möjlighet att bidra till att genomföra ett effektivt bistånd i svårtillgängliga områden där andra organisationer har svårt att nå ut med humanitärt stöd.”

Den granskning som statsrådet hänvisar till och som publicerades den 15 april 2021 bygger dock på få fakta och ignorerar dessutom väsentlig information. Man tar till exempel inte hänsyn till att det inte bara var hela styrelsen för Islamic Relief Worldwide som avgick efter en rad avslöjande artiklar i The Times. Till exempel avgick två av tre styrelseledamöter i Islamic Relief Norway (IRN) från sina tjänster efter det avslöjades att de stött terror mot israeler.

Grundaren av IRW, den egyptiske läkaren Hassan El Banna, blev ertappad med att kalla den yazidiska minoriteten i norra Irak för ”djävulsdyrkare”, vilket tjänade till att rättfärdiga Islamiska statens slakt och våldtäkter av yazidier.

Som statsrådet själv skriver har Sidas granskning bland annat byggt på granskningar som genomförts av Charity Commission UK. Men deras rapport ifrågasätter till exempel inte att en av grundarna i Islamic Relief sitter i fängelse för terrorism medan en annan nyligen gav intervjuer i en terroristorganisations nyhetsmedier.

Sidas granskning ignorerar även de nuvarande banden mellan Islamic Relief Sverige och Muslimska brödraskapet. Eftersom Muslimska brödraskapet inte har någon officiell närvaro i Sverige är det värt att notera att det enda sättet att identifiera dem är en serie indikatorer. Dessa inkluderar band och interaktioner med organisationer som finansieras av självutnämnda eller allmänt erkända medlemmar i Muslimska brödraskapet, till exempel forskare som Yusuf al-Qaradawi, och medlemskap i brödraskapsorganisationer som Wamy, Femyso eller Europeiska muslimers råd.

Ett av dessa band är med Stockholms moské och dess imam. Islamic Relief Sverige är den enda förening som får organisera insamlingar i Stockholms moské, vilket även Sveriges Radio rapporterat om.

Stockholms moskés imam har deltagit i konferenser och följer de fatwor som utfärdats av International Union of Muslim Scholars (IUMS) och European Council of Fatwa and Research (ECFR), båda grundade av den andlige ledaren för Muslimska brödraskapet, Yusuf al-Qaradawi, som är känd för sin antisemitiska retorik. Imamen följer, ”gillar” och citerar Facebooksidor från flera forskare från IUMS och ECFR, såsom Yusuf al-Qaradawi, Ali al-Qaradaghi, Ragheb Hanafi Sergani, Ahmed Jaballah, Mohamed El Hassan Ould Dedew och Taha Amer.

Med anledning av att den granskning som statsrådet hänvisar till är bristfällig och inte tar hänsyn till de fakta som faktiskt finns vad gäller kopplingarna mellan Islamic Relief Sverige och Muslimska brödraskapet och att inte heller organisationen vidtagit några egentliga åtgärder vad gäller kopplingarna till antisemitism och stödet till terrorism vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Avser statsrådet att ta initiativ till en ordentlig genomlysning av Islamic Relief Sverige och dess kopplingar till Muslimska brödraskapet och tills så har skett stoppa all finansiering av organisationen med skattemedel?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-finansiering-av-muslimska-brodraskapets-islamic-relief-sverige/