Fråga till biståndsministern angående hennes uttalande om UNRWA

Fråga 2021/22:533 Statsrådets uttalande om UNRWA

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

I sitt svar på en skriftlig fråga (2020/21:399) skriver statsrådet att ”det är regeringens uppfattning att den bild som Björn Söder förmedlar av UNRWA inte är korrekt. UNRWA spelar tvärtom en viktig roll för att motverka extremism och antisemitism i en region präglad av en konflikt som nu pågått i över 70 år”.

Trots åtskilliga bevis om motsatsen, vilka jag i samma skriftliga fråga dessutom hänvisar till, där det framgår hur UNRWA gång efter annan ertappas med att sprida antisemitism och våldsbejakande extremism och dess samröre med terrororganisationer, till exempel Hamas, hävdar alltså statsrådet i sitt svar att UNRWA ”spelar tvärtom en viktig roll för att motverka extremism och antisemitism”.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

På vilka faktaunderlag bygger statsrådet sitt påstående om att UNRWA spelar en viktig roll för att motverka extremism och antisemitism, och kan statsrådet konkret påvisa att detta sker?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-hennes-uttalande-om-unrwa/