Fråga till biståndsministern angående korruption inom Globala fonden

Fråga 2020/21:2733 Korruption inom Globala fonden

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Efter en två år lång internutredning har man kommit fram till att miljardbistånd från den internationella organisationen Globala fonden har missbrukats i ett projekt i Ghana där ansvariga under tio år tvingat hivsmittade kvinnor att betala för mat och boende med sexuella handlingar.

Globala fonden gav stöd till organisationen Network association of people living with HIV (NAP+) i Ghana som hjälper hivsmittade med utbildning och ekonomiskt stöd till mat och husrum. Särskilt fokuserar fonden på smittade som just diagnostiserats med hiv. Men i stället för stöd krävde projektets chefer att hivsmittade systematiskt betalade med sex för förmåner och arrangemang som finansierades med givarbidragen.

Globala fondens chef Peter Sands kommenterar Ghanaskandalen med att man har ”nolltolerans” mot sexuellt utnyttjande, övergrepp och korruption och att övervakningen nu måste förbättras. Ansvariga chefer har avskedats, pengar ska krävas tillbaka och en uppförandekod ska införas.

Sverige tillhör de största bidragsgivarna och har hittills betalat 8 miljarder kronor till Globala fonden.

Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) säger till Svenska Dagbladet:

”Man blir otroligt upprörd och förbannad när man hör att det finns människor som utnyttjar utsatta så här. Det ska vi aldrig någonsin acceptera. Varje organisation måste jobba så att sådant inte händer under deras ansvar.”

Svenska Dagbladet rapporterar vidare att ”biståndsskandalen i Ghana är inte det enda exemplet på missbruk med givarbidrag inom just Globala fonden. Ett tiotal utredningar som gjorts de senaste två åren har avslöjat korruption, maktmissbruk, bedrägerier, luftfakturor och allmänt svindleri.”

Louise Brown, som är auktoriserad antikorruptionsrevisor, säger till tidningen: ”Att Sida eller UD inte fångar upp eller reagerat på larm, kan tolkas som ett etiskt villkorslöst bistånd.”

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Har svenska biståndsmedel använts i skandalen i Ghana och varför har inte Sida eller UD fångat upp eller reagerat trots åtskilliga indikationer på korruption inom Globala fonden?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-korruption-inom-globala-fonden/