Fråga till biståndsministern angående läroböcker inom UNRWA

Fråga 2021/22:17 Läroböcker inom UNRWA

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Philippe Lazzarini, UNRWA:s generalkommissionär, och UNRWA:s talesperson Tamara al-Rifai säger att UNRWA ”har vidtagit åtgärder” för att säkerställa att innehållet i allt utbildningsmaterial som för närvarande används i UNRWA-administrerade skolor och sommarläger överensstämmer med värdena för mänskliga rättigheter och tolerans och inte framkallar antisemitism. Men under läsåret som börjat igen i UNRWA:s skolor används, enligt uppgift, den palestinska myndighetens (PA) läroplan och minst 26 exempel på antisemitiska läroböcker.

Fortfarande existerar alltså terroruppvigling och antisemitism, och från en undersökning av mer än 1 000 texter i skolböcker publicerade av PA finns det inte en enda hänvisning till Israels existens.

UNRWA har förbundit sig att bekämpa alla former av hatuppvigling i sina anläggningar. Textböcker med sådant innehåll överensstämmer inte med FN:s värden och borde därför tas bort från UNRWA:s läroplan.

Sveriges regering stöder och ger frikostigt bistånd till UNRWA.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Kommer statsrådet och regeringen att vidta några konkreta åtgärder för att förbjuda terroruppvigling och antisemitism i läroböcker som används i UNRWA-administrerade skolor, och vilka är i så fall dessa åtgärder?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-larobocker-inom-unrwa/