Fråga till biståndsministern angående svenskt bistånd till Islamic Relief Sudan

Fråga 2019/20:1929 Svenskt bistånd till Islamic Relief Sudan

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Undertecknad har i tidigare frågor till statsrådet Peter Eriksson lyft fram nättidningen Ledarsidornas avslöjanden om att svenskt bistånd går till islamistiska Muslimska brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief och dess olika underorganisationer (frågorna 2019/20:1898 och 2019/20:1913).

Islamic Relief är en av Muslimska brödraskapets två tongivande biståndsorganisationer. Den andra, Muslim Aid, leds i Sverige av den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan men ingår inte i den statliga biståndsorganisationen Sidas urval av civilsamhällesorganisationer att kanalisera bistånd genom.

Ledarsidorna har tidigare kunnat redovisa hur Sida inlett ett samarbete med Islamic Relief Turkey för situationen i Syrien. Nu avslöjas, ur en mejlkorrespondens som Ledarsidorna tagit del av, att Sverige också inlett samarbete med Islamic Relief Sudan.

Att Sverige kanaliserar bistånd genom Islamic Relief Sudan är inte något som tidigare är känt för en bredare allmänhet. Projektet är ett av de mindre och omsätter endast 5 000 000 kronor per år, vilket är modest i biståndssammanhang. Islamic Relief Sudan har dock varit en problematisk partner historiskt.

Den amerikanska kristna biståndsorganisationen World Vision, som är aktiv i Sudan och som Sverige samarbetar med som partner, har arbetat med både den tidigare regeringschefen, den radikala islamisten Omar al-Bashir, och med Islamic Relief.

Omar al-Bashir har begärts häktad för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten av den internationella brottmålsdomstolen ICC. Omar al-Bashir uppges själv ha deltagit i Islamic Reliefs styrelsemöten och krävt att World Vision skulle inleda samarbetet med Islamic Relief. World Vision är en av de största välgörenhetsorganisationerna i världen och finns i nästan 100 olika länder. Av affärstidningen Forbes listas den som den artonde största välgörenhetsorganisationen i USA (2019). Organisationen omsätter mer än en miljard dollar finansierat genom den amerikanska biståndsmyndigheten USAID och genom privata donationer.

Ledarsidorna rapporterar att enligt amerikanska underrättelsekällor slussade Islamic Relief, under Omar al-Bashirs tid som statschef så sent som 2018 och 2019, pengar vidare till al-Qaidas nätverk av terrorgrupper. World Vision var, visar det sig i en kartläggning som den amerikanska tankesmedjan Middle Eastern Forum genomfört, fullt medvetna om dessa kopplingar men hävdade offentligt trots detta att de inte visste något. US Treasury, som gjorde utredningen, pekar dock på motsatsen vilket framgick i olika pressmeddelanden.

World Visions verksamhet har, bland andra, föranlett USA:s president Donald Trump att agera för att ställa hårdare krav på de NGO:er som uppbär amerikanska statsbidrag. President Donald Trump har aviserat krav på organisationerna att helt stryka de religiösa inslagen i sin verksamhet för att ha möjlighet till fortsatt statsfinansiering.

Sverige har sedan regeringsskiftet 2014 inlett ett allt tydligare samarbete med Islamic Relief, antingen via Sida eller via World Vision som ett av flera möjliga mellansteg.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att stoppa svenskt bistånd till Islamic Relief Sudan, och hur ser dessa åtgärder i så fall ut?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-svenskt-bistand-till-islamic-relief-sudan/