Fråga till biståndsministern angående Sveriges ansvar i världen

Fråga 2020/21:2895 Sveriges ansvar i världen

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

För ett par veckor sedan meddelade den brittiske premiärministern Boris Johnson att hans regering sänker biståndet med 0,2 procent av bnp. Samtidigt beskrivs detta som bara början. Flera länder har följt det brittiska exemplet. Detta rapporterar Samnytt.

Samtidigt som allt fler länder sänker sitt bistånd för att ha råd att åtgärda stora problem i sina egna länder väljer Sverige att i stället öka sitt bistånd. Detta trots att det svenska välfärdssamhället har stora hål och blöder. Sverige är nu den allra generösaste biståndsgivaren med 1,14 procent av bni.

Statsrådet Per Olsson Fridh säger till Dagens Nyheter:

”Vi ser ökad fattigdom, stora hälsoutmaningar, skenande klimatförändringar och ett ekosystem i kris. Det är utmaningar som ingen kan lösa själv, det kan vi bara göra om vi samarbetar globalt. Att i det läget vilja minska förutsättningarna för Sverige att delta i det samarbetet – det tycker jag är att backa undan från vårt ansvar.”

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Anser statsrådet att Sverige har ansvar för att ta hand om hela världen, eller kommer statsrådet att vidta åtgärder för att prioritera att svenska skattemedel i första hand går till att laga den svenska välfärden?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-sveriges-ansvar-i-varlden/