Fråga till biståndsministern angående uppeldning av vaccindoser

Fråga 2020/21:2928 Uppeldning av vaccindoser

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Regeringen meddelade i början av maj att man planerar för att donera 1 miljon doser av Astra Zenecas vaccin till Covax för att bidra till att möta det akuta behovet av vaccin världen över. Redan i februari meddelade man att Sverige fördubblar sitt stöd genom att ge ytterligare 100 miljoner kronor till det globala vaccinationsprogrammet Covax, som ska säkerställa att befolkningsgrupper i låg- och medelinkomstländer också har tillgång till ett vaccin mot covid-19.

Nu kommer rapporter om att närmare 20 000  av de 102 000 vaccindoser från Astra Zeneca som Covax har gett till Malawi har eldats upp.

Intresset i Malawi för att vaccinera sig har varit svalt. När utgångsdatumet passerades den 13 april hade omkring en femtedel av doserna ännu inte använts. Då uppgifterna om de utgångna doserna spreds ville ännu färre vaccinera sig.

En läkare säger till BBC att ”när nyheten spred sig att vi hade gammalt vaccin märkte vi att människor inte längre kom till våra kliniker för att vaccineras.” I detta läge kände sig landets hälsomyndighet tvingad att agera, och man beslutade att elda upp 19 610 utgångna doser i syfte att försäkra befolkningen om att de vaccin man använder är säkra.

När det svenska stödet fördubblas till Covax och den svenska regeringen dessutom beslutat att skänka 1 miljon vaccindoser borde rimligen krav också ställas från regeringens sida på att Covax ordentligt utreder var behoven av vaccindoser är som störst för att därmed förhindra att doser eldas upp.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Avser statsrådet att mot bakgrund av Sveriges stöd och donationer till Covax vidta några åtgärder med anledning av det inträffade och även kräva att Covax ordentligt utreder och planerar så att alla vaccindoser kommer till användning?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-uppeldning-av-vaccindoser/