Fråga till energiministern angående akuta kapacitetsbrister i Stockholms län

Fråga 2019/20:1687 Akuta kapacitetsbrister i Stockholms län

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

I höstas presenterade statsrådet Anders Ygeman tillsammans med nätägaren i Stockholm Ellevio en lösning på elkrisen i Stockholm; lösningen bygger på att energiföretaget Sthlm Exergi kan fortsätta producera el med hjälp av medel ur elberedskapskassan. I ett pressmeddelande hävdade man krisen för Stockholms elförsörjning avvärjd på kort sikt. Detta gällde dock bara Stockholms stad, och runt om i Stockholms län och alla kranskommuner är nu kapacitetsläget fortsatt akut.

I ett dokument som nyhetstjänsten Fplus har tagit del av skriver Vattenfall, som äger regionnäten i Mellansverige, att det råder ett extraordinärt svårt driftläge i de regionala och lokala näten i Stockholm. I samma dokument skriver Länsstyrelsen i Stockholms län att Storstockholm är ett område där industriexpansioner och etableringar hämmas, infrastruktur- och byggsatsningar försenas och kapacitetsbristen leder till att elektrifieringen av transportsektorn försenas.

Nätägaren Ellevio säger att man håller på att bygga upp en flexmarknad för Stockholm tillsammans med Vattenfall för att kunna överbrygga åren 2024 till 2028 då det är tänkt att nya stamnät ska vara på plats. Detta är dock, enligt Mats Nilsson, docent i nationalekonomi med inriktning energi och miljö på Södertörns högskola, bara något som kan lösa de tillfälliga och kortsiktiga problemen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att långsiktigt lösa de akuta kapacitetsbrister som kommunerna runt om i Stockholms län lider av?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-energiministern-angaende-akuta-kapacitetsbrister-i-stockholms-lan/