Fråga till energiministern angående Svenska kraftnäts framtidsanalys

Fråga 2020/21:3047  Svenska kraftnäts framtidsanalys

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

I förra veckan släppte Svenska kraftnät en framtidsanalys. I rapporten presenteras hur elsystemet påverkas de närmaste 30 åren av de klimatpolitiska ambitionerna i kombination med en allt större andel förnybar energi.

Man beskriver ett framtidsscenario där det svenska elsystemet under en stor del av året är på, eller över, gränsen till blackout och där villaägare och serverhallar skaffar sig batterier och elaggregat eftersom de emellanåt får så höga elpriser att de måste koppla bort sig från elnätet. Sverige blir under delar av året helt beroende av att grannländerna kan och vill skicka delar av sin elproduktion över gränsen, och kvaliteten på elen är regelbundet så dålig att den kan förstöra allt från industrimaskiner till tandborstladdare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av Svenska kraftnäts framtidsanalys, och i så fall vilka?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-energiministern-angaende-svenska-kraftnats-framtidsanalys/