Fråga till försvarsministern angående covidvaccinering för utlandssoldater

Fråga 2020/21:2806 Covidvaccinering för utlandssoldater

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Vid en information från UD, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten till utrikesutskottet och försvarsutskottet den 22 april 2021 ställde jag en fråga om huruvida de svenska soldater som tjänstgör i de internationella insatserna ges vaccinering mot covid-19 innan utlandstjänstgöringen. Svaret var att det ges ingen förtur till utlandssoldaterna, utan de får sin vaccinering i enlighet med gällande turordning.

Detta är synnerligen anmärkningsvärt, då utlandssoldaterna efter riksdagens beslut skickas till olika internationella insatser med livet som insats för att tjänstgöra i många gånger otroligt utsatta situationer. Att myndigheterna inte då ger dem de bästa grundförutsättningarna är ett fullständigt svek.

Nu har Försvarsmakten också riktat krav på att militär som tjänstgör utomlands ska få gå före i vaccinkön och har därför bett regeringen om lov att få vaccinera personal som ska skickas utomlands, vilket är ett högst rimligt krav.

Men Folkhälsomyndigheten säger nej till att låta militär gå före. ”Vi ser inte att det här är möjligt för tillfället – det här styrs helt av hälso- och sjukvårdslagen”, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef för Folkhälsomyndigheten till TV4. Region Stockholm har däremot gett ett eget klartecken och utfärdat femtiotal doser till Försvarsmakten.

Men givetvis bör alla svenska utlandssoldater ges möjlighet till vaccin mot covid-19 innan utlandstjänstgöringen.

Av denna anledning vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Är ministern beredd att vidta några åtgärder för att möjliggöra att våra utlandssoldater ska erbjudas vaccin mot covid-19 innan utlandstjänstgöringen?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-covidvaccinering-for-utlandssoldater/