Fråga till försvarsministern angående Riksrevisionens kritik med anledning av upprustningen av armén

Fråga 2020/21:3566 Riksrevisionens kritik med anledning av upprustningen av armén

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Riksrevisionen riktar i granskningen Att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna kritik med anledning av upprustningen av armén. Enligt riksrevisorn har armén i realiteten ”inte haft möjlighet att uppnå det som riksdag och regering har beslutat om”.

I rapporten står bland annat: ”Förbanden har inte utvecklats på ett ändamålsenligt sätt, deras möjligheter att lösa sina uppgifter i krig har begränsats och det råder fortfarande oklarheter kring hur de ska utformas med personal och materiel för att möta en kvalificerad motståndare”.

Revisorerna listar fem huvudorsaker, bland annat försummelse av materiel, underfinansiering, toppstyrning och otydlighet.

Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att sätta tydliga mål som går att följa upp. Regeringen bör också se till att satsningar på flyg och ubåtar inte ideligen orsakar ändrade planer, vilket går ut över andra förbands materielköp. Vidare uppmanar Riksrevisionen Försvarsmakten att fortsätta utveckla förmågan att mobilisera, ge arméchefen mer makt samt tydligare beskriva konsekvenserna av olika regeringsbeslut.

Av denna anledning vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av Riksrevisionens kritik?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-riksrevisionens-kritik-med-anledning-av-upprustningen-av-armen/