Fråga till försvarsministern angående säkerställa att inga svenska komponenter ingår i ryska vapen

Fråga 2023/24:378 Säkerställa att inga svenska komponenter ingår i ryska vapen

av Björn Söder (SD)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

Ukrainas antikorruptionsmyndighet, NACP, har meddelat att man lanserar världens första öppna databas över utländska komponenter i vapen.

”Databasen innehåller redan mer än 2 000 komponenter som används av Ryska federationen och Iran i olika typer av UAV, missiler, elektroniska krigföringssystem och många andra typer av vapen och militär utrustning”, skriver man.

”För närvarande innehåller databasen information om utländska komponenter som hittats i ryska och iranska vapen som används av Ryska federationen under den fullskaliga invasionen av Ukraina med start den 24 februari 2022”, lyder meddelandet.

”Tusentals elektroniska komponenter som borde förbättra livet och tjäna utvecklingen förvandlas till mordiska vapen av Ryssland och Iran. Att avslöja deras väg från tillverkaren till händerna på mördarna är en skrämmande uppgift för alla statliga myndigheter. Men detta ligger inom makten för tusentals journalister, utredare, tulltjänstemän, bankirer, konsulter och många andra som söker rättvisa och fred. Nu när dessa data har blivit offentliga kan alla göra sitt bidrag till den globala säkerheten i världen”, säger Oleksandr Novikov, NACP:s chef.

Man säger också att avsnittet Utländska komponenter i vapen kommer att uppdateras och förbättras regelbundet.

När nu dessa data offentliggörs vill jag fråga försvarsminister Pål Jonson följande:

Avser ministern att vidta åtgärder för att tillse att granskning sker så att inga svenska komponenter ingår i ryska vapen?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-sakerstalla-att-inga-svenska-komponenter-ingar-i-ryska-vapen/