Fråga till infrastrukturministern angående en nedläggning av Bromma flygplats

Fråga 2020/21:2612 En nedläggning av Bromma flygplats

av Björn Söder (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Den 21 april meddelade regeringen på en presskonferens att man vill lägga ned Bromma flygplats så snart som möjligt. Regeringen använder som tungt vägande skäl Swedavias utredning om att det inte längre är affärsmässigt att driva Bromma flygplats. Detta har dock tillbakavisats av ett privat konsortium som visar det omvända och som därför också är villigt att köpa Bromma flygplats för fortsatt drift.

Miljö- och klimatminister Per Bolunds kommentar om att det inte skulle vara några problem att få plats med både Brommatrafiken och den ordinarie Arlandatrafiken på Arlanda eftersom båda flygplatserna i princip är helt tomma just nu är ytterst märklig. Vi vet att det kommer nya tider efter den rådande pandemin, där flygtrafiken förhoppningsvis återgår till tidigare omfattning och dessutom har möjlighet att öka.

Per Bolund uttrycker också att man vill att en nedläggning ska gå snabbt då det aldrig har varit ett gynnsammare läge för avveckling än just nu.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Har regeringen beaktat uppgifterna från det privata konsortiet som motsäger Swedavias utredning, och avser regeringen att motarbeta att flygtrafiken återgår till tidigare omfattande trafik för att kunna möjliggöra att Arlanda även ska kunna ha kapacitet för Brommatrafiken?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-en-nedlaggning-av-bromma-flygplats/