Fråga till infrastrukturministern angående ryska fartyg i svenska hamnar

Fråga 2021/22:1227 Ryska fartyg i svenska hamnar

av Björn Söder (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Fack och arbetsgivare i transportbranschen vill att regeringen kommer med besked om hur ryska fartyg ska hanteras i svenska hamnar. Man vill sluta lossa och lasta ryska fartyg.

Regeringen hänvisar till att frågan diskuteras inom EU. Men redan i förra veckan krävde ett av facken att Sverige går före och stänger svenska hamnar från rysk sjöfart. Hamnarbetarförbundet hotar nu med att försätta ryska fartyg i blockad.

Av denna anledning vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att stänga de svenska hamnarna för rysk sjöfart, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-ryska-fartyg-i-svenska-hamnar/