Fråga till infrastrukturministern angående underhåll av infrastruktur

Fråga 2020/21:1577 Underhåll av infrastruktur

av Björn Söder (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

En ny rapport från WSP, Sverige behöver renoveras, visar att trots ett skriande behov av investeringar för underhåll, renovering och utveckling av Sveriges samhällstillgångar skjuts det på framtiden. För varje år som går växer investeringsbehoven, vilket det kan resultera i stora svårigheter framöver.

Till Fplus säger Håkan Danielsson, vd på WSP Sverige, att ”vi beskriver ofta Sverige som ett väl fungerande land, men den här rapporten visar att det inte alls är sant. Vi står inför stora utmaningar som vi borde tagit tag i för längesedan och vi skjuter berg av investeringar framför oss”.

I rapporten intervjuas en rad branschorganisationer inom samhällsbyggnad, och störst är oron för vatten- och elförsörjningen. I tre av fyra kommuner i Sverige saknas det långsiktig planering för hur investeringarna i vatten- och avloppssystem ska finansieras i framtiden. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten finns ett investeringsbehov på 23 miljarder per år, vilket är 7 miljarder mer än dagens investeringsnivå. Elbristen leder till att etableringar och investeringar inte blir av, vilket får konsekvenser för arbetstillfällen.

En färsk rapport från Transportföretagen visar att mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick och att vägarna på flera håll i landet är direkt trafikfarliga. Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, säger till Fplus att ”beräkningar visar att dagens underhållsskuld är 19,7 miljarder kronor”. Rapporten visar även att om inte vägunderhållet ges ökade resurser väntas skulden växa till nära 42 miljarder kronor 2030.

I en tidigare fråga (2020/21:1448) har jag tagit upp tillgången till bredband. Där har regeringen misslyckats med att nå delmålet för 2020 om att förra året skulle 95 procent ha fått tillgång till en hastighet på minst 100 megabit per sekund. Man nådde, enligt PTS, bara 84 procent.

I samband med att Miljöpartiet valde nytt språkrör i helgen skrev statsminister Stefan Löfven på sociala medier att ”våra två partier – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – har snart i sju år lett regeringen och gjort Sverige till ett bättre land.” Det är dock nog knappast någon mer än regeringen själv som anser det. På punkt efter punkt har man misslyckats. Sverige har i stället blivit ett mycket sämre land under nuvarande regering. Den senaste rapporten visar att Sverige håller på att falla sönder.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Hur ser regeringens strategi ut för att lösa underhållet av det svenska vägnätet?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-underhall-av-infrastruktur/