Fråga till infrastrukturministern angående utbyggnaden av Arlanda

Fråga 2019/20:1927 Utbyggnaden av Arlanda

av Björn Söder (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I ett svar på min fråga (2019/20:1593), om satsning på utbyggnad av Arlanda ska göras i enlighet med tidigare löften och färdplan eller om man kommer att lägga ned satsningen i enlighet med det som Miljöpartiets företrädare framfört, svarade infrastrukturministern att ”Swedavia AB har konstaterat att det inte finns behov av ytterligare kapacitetsutbyggnad i form av rullbana på Arlanda under de närmsta åren”.

Bakgrunden till min frågeställning var att Socialdemokraterna och Miljöpartiet gett olika besked om huruvida Arlanda ska byggas ut som planerat eller inte. Vid en pressträff i juni uppgav finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att regeringen var överens om att inte gå vidare med en utbyggnad av Arlandas kapacitet. Detta tillbakavisades dock kort därpå av näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Dagens Nyheter rapporterar att enligt ett PM från förhandlingarna mellan regeringspartierna om stödpaketet var man eniga om formuleringen att ingen ny landningsbana behövs inom de närmaste åren.

En källa med insyn i förhandlingarna säger till tidningen att S och MP har kommit överens om att inte ta något beslut i frågan.

Det är därför intressant att veta vad infrastrukturministern menar med ”de närmsta åren” eftersom detta kan innebära i stort sett vad som helst. Stämmer det att man kommit överens om att inte ta något beslut i frågan, som Dagens Nyheter rapporterar om? I så fall kan alltså ”de närmsta åren” i teorin betyda väldigt lång tid framöver. Detta skulle innebära ett solklart brott mot tidigare uttalade löften från Socialdemokraterna.

Av denna anledning vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Vilket tidsspann menar ministern med ”de närmsta åren”?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-utbyggnaden-av-arlanda-2/