Fråga till inrikesministern angående anslag till Kustbevakningen

Fråga 2020/21:3438 Anslag till Kustbevakningen

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Kustbevakningen arbetar med räddningstjänst och sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön. Dygnet runt, året om, är man på plats längs Sveriges kust, där man räddar, hjälper, övervakar och motverkar brott.

Med utökade arbetsuppgifter behöver Kustbevakningen även en utökad finansiering. Samtidigt är bristen på personal stor och man tvingas dra ned på bemanningen på båtarna.

Enligt en rapport från fackförbundet Tull-Kust kunde Kustbevakningens största fartyg under fjolåret genomföra 87 procent av de planerade patrullerna, varav en fjärdedel gjordes utan fulltalig besättning.

För några veckor sen varnade generaldirektören Therese Mattsson för att läget på myndigheten är pressat med fler arbetsuppgifter och finansiering som knappt räcker till.

”Kustbevakningen går i otakt. Vi behöver följa vår samtid och vara rustade för framtiden. Det enskilt viktigaste villkoret för att klara det är mer personal”, säger generaldirektören i en kommentar på Kustbevakningens hemsida och fortsätter: ”Idag ställer vi in för många patruller, eller låter dem gå med för små besättningar. Läget är bekymmersamt.”

Kustbevakningen har därför i det senaste budgetunderlaget äskat att det årliga anslaget utökas med 74 miljoner från år 2022, ytterligare 64 miljoner från år 2023 och i tillägg till det 66 miljoner från år 2024. Totalt innebär detta en ökning av anslaget med 204 miljoner kronor från och med 2024.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Tänker statsrådet verka för att skjuta till de ekonomiska resurser som Kustbevakningen äskar i syfte att kunna fullgöra sina uppgifter?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-anslag-till-kustbevakningen/