Fråga till inrikesministern angående MSB-rapport om konspirationsteorier kring covid-19

Fråga 2020/21:3069 MSB-rapport om konspirationsteorier kring covid-19

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har presenterat en rapport, Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning. I denna har man skrivit att labbteorin har kännetecken av en konspirationsteori, vilket bland annat Kvartals journalist Ola Wong riktat kritik mot. Teorin anses känslig för att den kan skuldbelägga Kina och säkerheten på landets laboratorium.

Wong skriver i Kvartal: ”Budskapet från MSB spelar hur som helst i händerna på Kinas kommunistparti (KKP) och det narrativ som partistaten arbetat för att etablera under pandemin.”

Samtidigt framkommer nu allt fler uppgifter från både amerikanska och brittiska underrättelsetjänster som pekar att den mest troliga förklaringen är att viruset har läckt från labbet i Wuhan på grund av bristande rutiner.

Den svenske professorn i virologi Fredrik Elgh vid Umeå universitet anser att teorin måste utredas grundligt. I en artikel i tidskriften Forskning och Framsteg skriver han att det finns flera historiska exempel på laboratorieläckor. Han nämner bland annat smittkoppor, som läckte från ett labb i brittiska Birmingham på 70-talet, och sars, som inträffade i Singapore 2003.

Fredrik Elgh tycker det är olyckligt att svenska myndigheter talar om konspirationsteori och säger till Aftonbladet: ”Det är sanslöst. Med hänsyn taget till de erfarenheter vi har är det lika viktigt att gå till botten med den här teorin som att viruset kommer från en matmarknad eller direkt från naturen.”

Att en svensk myndighet, genom beskyllningar om konspirationsteorier, vill tysta sakliga diskussioner och ifrågasättande, som nu flera underrättelsetjänster rapporterat om, rimmar väldigt illa med demokrati och yttrandefrihet och skadar förtroendet för myndigheten. Likaså är det illa att en svensk myndighet verkar i enlighet med det narrativ som Kina och kommunistpartiet vill upprätthålla.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av MSB:s rapport, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-msb-rapport-om-konspirationsteorier-kring-covid-19/