Fråga till inrikesministern angående ofullständig beredskap

Fråga 2019/20:1730 Ofullständig beredskap

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

I en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Perspektiv på pandemin, konstateras att trots expertvarningar och flera förebud om en global pandemi hade Sverige 2020 en ofullständig beredskap.

Det handlar inte bara om bristen på intensivvårdsplatser, obefintliga beredskapslager av skyddsutrustning och medicin utan också om oklar ansvarsfördelning genom dålig organisation och senfärdig information.

Trots att riksdagen 2015 beslutade att Sverige åter ska ha ett civilt försvar så har uppenbarligen inte mycket hänt från regeringens sida.

Nu är hög tid för substantiella åtgärder såsom till exempel att investera i system och materiel samt säkra en uthållig personalförsörjning till det civila försvaret, skriver man i rapporten.

Det är svidande kritik om hur dåligt regeringen förberett Sverige på att möta en kris, och man kan tycka att regeringen borde ta konsekvenserna av sitt misslyckande som nu orsakat tusentals dödsoffer.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder i anledning av rapporten?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-ofullstandig-beredskap/