Fråga till inrikesministern angående politiska ställningstaganden av polis i tjänst

Fråga 2020/21:2890 Politiska ställningstaganden av polis i tjänst

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

I samband med att terrororganisationen Hamas nu attackerar Israel med tusentals raketer i syfte att döda så många civila israeler som möjligt har det hållits propalestinska demonstrationer även i Sverige. På onsdagen samlades omkring 200 personer i en otillåten palestinsk demonstration i Uddevalla för att protestera mot Israels rätt att försvara sitt land och sitt folk mot terrorangreppen.

Tidningen Samnytt rapporterar om hur demonstrationen vid klockan 18 startade på Kungstorget och samlade en tät folksamling som skanderade arabiska ramsor.

Polisen befann sig på Kungstorget men höll en låg profil där de enbart hade till uppgift att övervaka situationen. I videoklipp syns enbart en radiobil stå parkerad på långt avstånd. Detta trots att det handlade om en ”otillåten allmän sammankomst” med anledning av att man inte får samlas fler än åtta personer. Vidare fanns det enligt Samnytt ingen som hade sökt tillstånd för demonstrationen.

Enligt en av polismännen ville myndigheten förhålla sig passiv för att ”inte elda på situationen”. Vidare ansåg samme polisman att man inte skulle ingripa eftersom det var strålande sol och protesten var ”för en bra sak”.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Anser statsrådet att polis i tjänst ska få göra politiska ställningstaganden, och om inte, vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att polis i tjänst ska uppträda politiskt neutralt?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-politiska-stallningstaganden-av-polis-i-tjanst/