Fråga till inrikesministern angående spionage genom appar

Fråga 2019/20:1669 Spionage genom appar

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svenska säkerhetsexperter varnar för att företags- och försvarshemligheter kan röjas genom att svenska företag, organisationer och myndigheter fortfarande tror att Tiktok är en kul ungdomsapp med oskyldiga klipp på dansande barn.

Till fplus säger säkerhetsexperten Hanna Linderstål, vd vid analysföretaget Earhart Business Protection Agency, att hon med egna ögon sett hur försvarshemligheter har röjts. Hon menar vidare att okunskapen kring Tiktok ännu är stor i Sverige och att det kan stå svenska organisationer och företag dyrt i längden, av flera skäl.

Hon kallar appen för ett kognitivt vapen och menar att det är det vassaste vapnet som finns i den globala digitala kapprustning som pågår.

Hanna Linderstål pekar på att med 800 miljoner aktiva användare kan en opinion styras vrålsnabbt. Ändå har vare sig offentliga eller privata organisationer i Sverige intresserat sig nämnvärt för Tiktok.

Det är först nu som vi har några myndigheter som tar trevande steg ut på plattformen och många i den privata sektorn är helt enkelt väldigt okunniga, säger Linderstål till fplus.

Appen registrerar och lagrar mycket information om den enskilda användaren. Även information från tredjepartssystem och andra sociala nätverk samlas in, vilket betyder att den information som användare redan delar i till exempel Snapchat, Facebook eller andra sociala nätverk tar även Tiktok del av när man delar länkar och klipp. Tiktok får också del av information från annonsföretag och andra analystjänster online för att få en bättre bild av användaren samt samlar in annan information som går att hitta online.

AI:n som styr informationsinsamlingen anses vara den mest kompetenta i branschen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att medvetandegöra myndigheter och företag om faran med att använda den här typen av appar, och kommer statsrådet att föreslå att de förbjuds i Myndighetssverige?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-spionage-genom-appar/