Fråga till inrikesministern angående statsrådets uttalanden

Fråga 2019/20:2112 Statsrådets uttalanden

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Undertecknad undrade i en tidigare fråga (2019/20:1997) till statsrådet Mikael Damberg om uppgifterna om att statsrådet har uttalat sig i Amazons reklamkampanj med citat som företaget låtit utforma stämmer, och om det i så fall är statsrådets bedömning att förfarandet är förenligt med statsrådets tjänsteutövning.

Bakgrunden till frågan var att Aftonbladet den 19 augusti 2020 rapporterade om etableringen av Amazon i Sverige, som väntas bli mördande för svenska näthandlare och i samband med denna rapportering avslöjade att regeringens intensiva kontakt med nätjätten, som började redan 2017, gick så långt att Amazon till och med fick utforma minister Mikael Dambergs egna citat inför en reklamkampanj.

Jag noterar att statsrådet i sitt svar inte alls besvarar min fråga. I stället påpekar han att i hans roll som dåvarande näringsminister ingick att främja utländska investeringar till Sverige så som ett handelsberoende land och att eftersom det rörde sig om en mångmiljardinvestering på ett område som inte skett tidigare i Sverige skickades ett pressmeddelande ut från företaget. ”I det pressmeddelandet lämnades ett citat av näringsministern där investeringen välkomnas.”

Statsrådet svarar alltså inte på frågan om han lät företaget utforma citatet. Inte heller svarar han på om det i så fall är hans bedömning att förfarandet är förenligt med statsrådets tjänsteutövning.

Statsrådet kanske kan vara vänlig nog att besvara frågan på ett klart och konkret sätt. Har han låtit företaget utforma sitt eget citat?

Av denna anledning vill jag åter fråga statsrådet Mikael Damberg:

Stämmer uppgifterna om att statsrådet har låtit Amazon utforma hans citat, och är det i så fall statsrådets bedömning att förfarandet är förenligt med statsrådets tjänsteutövning?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-statsradets-uttalanden-2/