Fråga till inrikesministern angående undersökning om radikalisering bland muslimer i Sverige

Fråga 2020/21:419 Undersökning om radikalisering bland muslimer i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Rapporter har under flera år strömmat in om att andelen radikala bland muslimer i de europeiska länderna ökar. I Frankrike visar en undersökning som gjorts i spåren av den senaste tidens muslimska terrordåd att landets muslimska befolkning blir alltmer separatistisk och att en majoritet anser att sharialag står över fransk lag.

Studien, som genomförts av French Institute of Public Opinion (IFOP), påvisar en stor och ökande klyfta mellan fransmän och invandrade muslimer. Bland annat har framkommit att en betydande och växande andel – i vissa åldersgrupper en majoritet – av den muslimska gruppen anser att islamisk sharialag står över fransk lag.

Hos unga muslimer (under 25 år) svarar hela 57 procent att sharia har prioritet över franska lagar. Det är en ökning med 10 procentenheter på bara fyra år. För den muslimska befolkningen som helhet är siffran också hög – 38 procent delar den uppfattningen.

Studien har även jämfört olika religiösa grupper sinsemellan i det här avseendet och det visar sig att muslimer sticker ut. Exempelvis är det endast 15 procent av landets bekännande katoliker som anser att religiösa påbud är jämförbara med eller trumfar fransk lag.

Beträffande lärares rätt att visa karikatyrer av religiösa gestalter var skillnaden mellan muslimer och andra grupper ännu större. 66 procent av de tillfrågade muslimerna anser att det ska vara förbjudet att visa skämtteckningar av Muhammed. Bland övriga, inklusive landets katoliker, är det tvärtom en mycket stor majoritet, 80 procent, som tycker att det ska vara tillåtet med satirteckningar av såväl Muhammed som andra religiösa personer.

Sju av tio tillfrågade muslimer anser också att det är fel att stänga ned radikala moskéer och muslimska organisationer som uppviglat till våldsanvändning som en del av jihad. Bland den övriga franska befolkningen var siffrorna de omvända.

Undersökningen är en skrämmande läsning om hur utvecklingen i Frankrike ser ut. Tidigare undersökningar gjorda i Sverige vittnar om liknande utveckling här. Att dessutom tro att utvecklingen i Sverige den sista tiden skulle ha ändrats är att vara naiv. Istället har flera avslöjanden och händelser vittnat om liknande utveckling som i Frankrike. Muslimska skolor har nyligen stängts på grund av kopplingar till islamistiska nätverk där Säkerhetspolisen larmat om att barnen kunnat vara föremål för radikalisering, imamer i moskéer har avslöjats förkunna islamism, islamistiska partier med krav på sharialagars införande i Sverige har bildats, politiska partier har infiltrerats, både lokalt och nationellt, av islamister (inte minst Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU i Skåne har mer eller mindre tagits över av islamister enligt avslöjanden i Kvällsposten). Vi har sett islamistiska terrordåd på svensk mark. Svenskar är tvingade till livvaktsskydd på grund av karikatyrer av Muhammed. Listan kan göras lång.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Avser statsrådet att ta initiativ till att utföra en grundlig undersökning om radikaliseringen av muslimer i Sverige för att kartlägga omfattningen av den?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-undersokning-om-radikalisering-bland-muslimer-i-sverige/