Fråga till justitie- och migrationsministern angående avsaknad av kontroll av tillbakaresande IS-terrorister

Fråga 2021/22:183 Avsaknad av kontroll av tillbakaresande IS-terrorister

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Enligt Göteborgs-Posten (GP) kommer Sveriges regering nu att hjälpa ytterligare IS-terrorister att ta sig tillbaka till Sverige. Det rör sig om ytterligare minst tio kvinnor och 20 barn, som sitter i lägret Roj i nordöstra Syrien. Det är fler än vad UD tidigare angett.

Sverige har visserligen en skyldighet att ta emot svenska medborgare och släppa in dem i landet när de anländer, men det finns ingen skyldighet för Sverige att underlätta för personer, som tillhört den värsta mördarsekten i modern tid och som har rest till länder som UD avrått från, att ta sig till våra statsgränser. Ändå är regeringen dessa behjälpliga med att ta sig tillbaka till Sverige.

Kabinettsekreterare Robert Rydberg säger till GP att ”våra beräkningar är att det i dagsläget finns tio kvinnor och 20 barn med svensk anknytning i ett av lägren i nordöstra Syrien, möjligen ytterligare några i ett annat läger som vi tyvärr inte haft tillträde till på samma sätt”.

Det kan alltså röra sig om fler än dessa 30, som regeringen nu ska hjälpa att ta sig tillbaka till Sverige.

Kabinettsekreteraren säger vidare att kvinnorna överlämnades till svensk personal redan vid lägerstängslen och att de togs bilvägen till den irakiska gränsen och sedan vidare till staden Erbil. Från Erbil tog sig kvinnorna vidare med reguljärflyg. De har skrivit på ansökningar om konsulärt bistånd och blir därmed återbetalningsskyldiga för biljetten för sig själva och sina barn, framhåller han.

Men i en tidigare skriftlig fråga (2021/22:54) till utrikesministern, och även en fråga till kabinettsekreteraren vid utskottsmöte, har man vägrat att uppge vad kostnaderna för att bistå dem att ta sig till Sverige är. Det vill man av ”sekretesskäl” inte uppge inför svenska folket.

Kabinettsekreteraren säger också följande: ”Låt oss inte glömma bort det faktum att ett mycket stort antal IS-svenskar, inklusive män, har tagit sig tillbaka på andra vägar till Sverige, utan att säkerhetspolisen har mött dem på Arlanda, utan att svenska myndigheter har känt till att de har smitit tillbaka på olika sätt till Sverige. Det är något som jag tycker att vi har anledning att ännu mer oroa oss för.”

Uttalandet bör få de flesta svenskar att känna stor oro. Det innebär nämligen att regeringen och myndigheterna saknar kontroll över vilka som släpps in i vårt land och att personer som man, uppenbarligen utifrån kabinettsekreterarens uttalande, vet har ingått i mördarsekten obehindrat kunnat ta sig genom Europa tillbaka till Sverige – eller direkt från andra destinationer till Sverige – utan att myndigheterna har någon kontroll. Hur är det ens möjligt att sådana personer kan resa och ta sig till och in i Sverige utan att regering och myndigheter har någon kännedom om det?

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att, i syfte att förhindra att utsätta svenska folket för fara, vidta några åtgärder för att skärpa gränskontroller och kontroller av personer som försöker ta sig in i Sverige?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-avsaknad-av-kontroll-av-tillbakaresande-is-terrorister/