Fråga till justitie-och migrationsministern angående falska intyg från utlandet

Fråga 2020/21:2682 Falska intyg från utlandet

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

I en granskning som SVT gjort framgår hur enkelt det är att via sociala medier köpa falska intyg från utlandet. Förfalskade examensintyg för jurist, sjuksköterska, apotekare och lärare är några exempel.

Över 60 procent är syriska dokument som är väldigt enkla att få tag på via nätet. Enligt en försäljare man talat med är dokumenten som görs i Damaskus äkta med autentiska stämplar från utrikesdepartementet och underskrifter. Priserna ligger på mellan 100 och 1 000 dollar. De ska inte vara registrerade, men detta är något myndigheterna i Sverige ändå inte kollar, försäkrar man.

Ett av fallen man tar upp gäller en kvinna som köpte en falsk lärarlegitimation då hon jobbade i en förskoleklass i Södertälje. Hon blev dock påkommen och dömdes för brukande av falsk urkund. I förhör har hon berättat att hon betalade 4 000 kronor för den falska legitimationen. Trots domen har kvinnan i dag en arbetsledande roll inom skolan.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vad gör regeringen för att komma till rätta med falska intyg från utlandet, och avser ministern att vidta några särskilda åtgärder mot detta?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-falska-intyg-fran-utlandet/