Fråga till justitie- och migrationsministern angående felaktigt utnyttjande av svenska bidrag i främmande land

Fråga 2019/20:1852 Felaktigt utnyttjande av svenska bidrag i främmande land

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Den svenska medborgaren och före detta irakiska försvarsministern, den skandalomsusade Najah al-Shammari, är nu tillbaka i Sverige sedan åklagaren valt att lägga ned samtliga åtalspunkter om bland annat bidragsfusk mot honom.

Najah al-Shammari kom till Sverige under 2009 och ansökte om uppehållstillstånd i september samma år. Han fick permanent uppehållstillstånd 2011, och året därpå kom även hans fru och parets sex barn till Sverige. År 2015, efter endast fyra år i landet, blev Najah al-Shammari svensk medborgare. Han hade dessförinnan uppgett att han varit general i den irakiska armén.

Våren 2016 stod Najah al-Shammari åtalad för att i åratal ha misshandlat och hotat fem personer, däribland minderåriga. Men åtalet lades ned, enligt uppgift till tidningen Expressen på grund av att de målsägande utsatts för påtryckningar från Irak.

I slutet av förra året avslöjades att Iraks försvarsminister var både svensk och irakisk medborgare. Det visade sig vara Najah al-Shammari, som nu återvänt till det land han några år tidigare lämnat för att erhålla uppehållstillstånd och medborgarskap i Sverige. I samband med avslöjandet om dubbla medborgarskap började han och hans hustru utredas för grovt bidragsbrott mot Försäkringskassan, eftersom de har fått barn- och bostadsbidrag trots att de sedan flera år var bosatta i Irak där al-Shammari tog ut full lön från den irakiska staten.

Av offentliga handlingar framgår att al-Shammaris familj under en längre period delvis varit beroende av försörjningsstöd i Sverige.

När al-Shammari avslöjades skrev han ut sig från Sverige. Samtidigt började han dessutom utredas för krigsbrott i Irak.

När nu kammaråklagare Neela Frisell helt plötsligt fattat beslut om att förundersökningen i samtliga punkter är nedlagda behagar al-Shammari dyka upp i Sverige igen och lämna in en anmälan om återvandring.

Vad kammaråklagarens beslut om att lägga ned förundersökningen, trots att uppenbara bidragsfusk förekommit, egentligen grundar sig i har inte framkommit då hon är på semester.

Åklagarens beslut skadar naturligtvis allmänhetens förtroende för och tilltro till hela rättsväsendet när landets medborgare ser hur bidrag, finansierade av svenska skattebetalare, utnyttjas i främmande land utan att detta får rättsliga konsekvenser.

Om åklagaren lagt ned förundersökningen på rättsligt korrekta grunder vittnar det om att vårt rättssystem fullständigt havererat på detta område. Det är uppenbart att regelsystemet inte räcker till när det kan utnyttjas på det sätt som al-Shammari med familj gjort.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att svenska bidrag inte ska kunna utnyttjas på felaktiga sätt i främmande land utan att detta får rättsliga konsekvenser?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-felaktigt-utnyttjande-av-svenska-bidrag-i-frammande-land/