Fråga till justitie-och migrationsministern angående mottagningscenter utanför EU

Fråga 2020/21:2784 Mottagningscenter utanför EU

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Danmarks socialdemokratiska regering har offentliggjort att man vill upprätta mottagningscenter för asylsökande utanför EU där asylsökande kan befinna sig medan deras sak behandlas. Detta i syfte att hindra strömmen av asylsökande till EU och Danmark. Enligt uppgifter i medier har man ingått avtal med Rwanda om att bygga flyktingförläggningar där.

Enligt den danska regeringen har Danmark ”åtagit sig att hitta nya och hållbara lösningar på de nuvarande migrations- och flyktingutmaningarna som påverkar ursprungs-, transit- och destinationsländer”.

I sitt pressmeddelande säger man att ”det är den danska regeringens vision att behandlingen av asylansökningar bör äga rum utanför EU i syfte att bryta den negativa incitamentsstruktur i det nuvarande asylsystemet”. Vidare säger man att Danmark kan bidra med teknisk hjälp i form av utrustning, hantering av id-kontroller och registrering av biometriska data – exempelvis fingeravtryck.

Till Ritzau säger den danske utlännings- och integrationsministern Mattias Tesfaye att regeringen för en dialog med mellan fem och tio länder om att etablera mottagningscenter för asylsökande.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser den svenska regeringen att agera på samma sätt som den danska i syfte att stoppa strömmen av asylsökande till EU och Sverige?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-mottagningscenter-utanfor-eu/