Fråga till justitie- och migrationsministern angående sprängningen i Göteborg och kriminaliteten i landet

Fråga 2021/22:69 Sprängningen i Göteborg och kriminaliteten i landet

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Trots justitie- och migrationsministerns tidigare utfästelser om att regeringen tar tag i den eskalerande kriminaliteten i Sverige, med sprängningar, skjutningar, mord, rån, misshandel, våldtäkter med mera, så är det uppenbart att regeringen misslyckats fatalt och saknar verktyg och politisk vilja. I stället fortsätter kriminaliteten breda ut sig på ett sätt som saknar tidigare motstycke.

Allt fler oskyldiga drabbas nu av det alltmer tilltagande våldet. Tidigare har justitie- och migrationsministern försökt utmåla det som att det endast är de kriminella själva som drabbas. På en fråga från Expressen den 23 januari 2018, med anledning av att dödsskjutningarna 2017 nådde nya nivåer, om hur stor risken var att tredje man skulle kunna drabbas av skjutningarna sa justitie- och migrationsministern ”den är väldigt, väldigt liten, väldigt, väldigt liten”.

Trots detta har vi kunnat se åtskilliga exempel på att det är precis tvärtom. Barn som blir beskjutna, oskyldiga kvinnor som skjuts ihjäl, familjer som får sina hem söndersprängda med mera.

Händelseutvecklingen och ministerns olika uttalanden visar också med tydlighet att ministern är fel person på fel plats. Avsaknaden av denna självinsikt är också tyvärr påfallande hos ministern.

På morgonen den 28 september inträffade en ny händelse i Göteborg som ligger i paritet med sprängningen 2019 i Linköping då ett hundratal lägenheter fick skador och 25 personer skadades lindrigt. Polisen beskriver sprängningen i flerfamiljshuset i Göteborg som den näst kraftigaste i modern tid. Över 20 personer fördes till sjukhus, 4 personer skadades allvarligt och 2 personer får nu intensivvård. 140 bostäder fick evakueras.

Boende uppgav samma dag för Aftonbladet att väggar rasat in mellan trapphusen.

”När vi kom ner till innergården låg människor avsvimmade på marken. En del har hämtats med ambulans”, sa en av de boende som vaknade av att ytterdörren trycktes in av tryckvågen.

Enigt polisen sticker två saker särskilt ut: kraften i själva explosionen, men framför allt den våldsamma brand som följde.

Med tanke på ministerns ständiga misslyckanden med att komma till rätta med den eskalerande kriminaliteten som drabbar allt fler oskyldiga vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Tänker ministern avgå, eller vilka åtgärder avser annars ministern att vidta med anledning av sprängningen i Göteborg och för att komma till rätta med kriminaliteten i vårt land?​

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-sprangningen-i-goteborg-och-kriminaliteten-i-landet/