Fråga till justitieministern angående åtgärder mot kriminaliteten i Sverige

Fråga 2020/21:1856 Åtgärder mot kriminaliteten i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

På söndagskvällen och natten till måndagen briserade sprängladdningar på flera håll i Sverige. Strax efter klockan 21 började ett tjugotal bilar brinna i samband med ett bombdåd vid Jägersrovägen i Malmö. Även en garagelänga förstördes. Strax innan klockan 1 på natten inträffade ytterligare ett bombdåd i Kristianstad. Polisen skriver på sin hemsida att en ”mindre explosion” inträffade vid en fastighet på Poppelvägen på Vilan. Klockan 01.15 larmades polisen till ett annat bombdåd i Angered i Göteborg. Där hade någon bombat ett flerfamiljshus på Bandtraktorgatan.

Sveriges regering, med justitieminister Morgan Johansson i spetsen, tycks ha förlorat all kontroll över landet som nu förvandlats till mer eller mindre en krigszon på sina håll. Det laglösa Sverige breder ut sig i samma takt som justitieministern i stället för att ta tag i problemen fokuserar all sin kraft på sociala medier för att kasta lögner på den politiska oppositionen som lyfter fram problemen och ifrågasätter regeringens oförmåga att ta itu med dem.

Jag har gång efter annan i skriftliga frågor pekat på den alltmer utbredda kriminaliteten i vårt en gång trygga Sverige och begärt svar av justitieministern om vilka åtgärder han tänker vidta. I sina svar pekar han oftast bara på att regeringen satsat på fler poliser och att man skärpt straffen. Detta räcker dock uppenbarligen inte, vilket också Krister Thelin, före detta statssekreterare i Justitiedepartementet, pekar på i tidningen Bulletin. ”Man har av mer eller mindre populistiska skäl höjt maxgränsen för straff, väl medvetna om att höjningen inte kommer att slå igenom, eftersom domstolarna inte ändrar sin praxis på grund av det. Poängen har varit att det ska se bra ut för allmänheten”, säger han.

Justitieministern verkar sakna både viljan och de verktyg som krävs för att verkligen komma till rätta med den ökande och allt grövre kriminaliteten och borde kanske därför tänka på att lämna över ansvaret till någon som har viljan och framför allt de rätta verktygen.

Med anledning av hans tidigare misslyckanden och ovilja att avgå vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vad avser ministern egentligen att göra för att komma till rätta med den utbredda kriminaliteten i Sverige?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-atgarder-mot-kriminaliteten-i-sverige/