Fråga till justitieministern angående den ökande antisemitismen i Sverige

Fråga 2023/24:320 Den ökande antisemitismen i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Sedan den fruktansvärda islamistiska terrorattacken mot Israel den 7 oktober har vi kunnat se omfattande demonstrationer runt om i Sverige där attacken, som dödade 1 200 barn, kvinnor och män i Israel, hyllas. Det är uppenbart att det finns ett icke obetydligt stöd bland landets muslimska minoritet för det avskyvärda som hände.

Vi har kunnat se hur antisemitismen åter visat sitt fula tryne, där judar i Sverige nu utsätts för ökad hets och trakasserier, vilket är fullständigt oacceptabelt.

I en undersökning gjord av Infostat på uppdrag av Judiska Centralrådet uppger hela 46 procent av de tillfrågade judarna i de judiska församlingarna i Helsingborg, Göteborg, Malmö och Stockholm att man överväger att flytta från Sverige och att den dominerande orsaken är antisemitism. Drygt sju av tio upplever att det blivit mycket otryggare bara den senaste månaden.

En av slutsatserna, enligt tidningen Världen idag, är att otryggheten kring att leva med öppen judisk identitet i Sverige har försämrats markant under den senaste månaden. Endast 15 procent uppger att de skulle känna sig trygga med att bära judiska symboler offentligt.

57 procent menar att svenska makthavare brister i sin förståelse av antisemitismens karaktär och omfattning i Sverige. ”Media och politiker tycks inte förstå att det är ett importerat problem. 95 % av antisemitismen kommer framförallt från MENA-områdena och från vänstern ändå har media och politiker fokus på de högerextrema som står för 5%”, lyder en kommentar i undersökningen.

Jag vill fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen för att bekämpa den ökande antisemitismen och trygga judars tillvaro i Sverige?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-den-okande-antisemitismen-i-sverige/