Fråga till justitieministern angående förtroendet för rättsstaten

Fråga 2019/20:2087 Förtroendet för rättsstaten

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Den danske politikern och advokaten Rasmus Paludan, som leder partiet Stram kurs, har gjort sig känd för att provocera genom att bränna koranen vid möten. Tillsammans med gatukonstnären och malmöbon Dan Park hade han tänkt hålla en islamkritisk manifestation i Malmö, men blev nekad. När Paludan kom med bil till Lernacken möttes han av poliser som meddelade honom inreseförbud till Sverige på två år.

Man kan ha olika åsikter när det gäller att bränna böcker och provocera religioner. Värt att notera är att flera röster i debatten som tidigare talat sig varma för yttrandefrihet och konstnärlig frihet när det gäller kränkningar av kristendomen i olika former nu visar upprördhet då det är islam som utsätts.

Jag vill betona och understryka i sammanhanget att jag inte finner brännande av böcker vars innehåll man ogillar rätt sätt att angripa upplevda problem. I stället bör böckernas innehåll och budskap kunna debatteras i god demokratisk ordning.

Men, yttrandefriheten gäller också åsikter som majoriteten anser vara förkastliga och osmakliga. Och det är kanske just för dessa avvikande åsikter, avvikande tro och avvikande uttryck som yttrandefriheten är viktigast för att garantera rätten att kunna uttrycka sig gentemot majoritetens uppfattningar.

Likaså måste yttrandefriheten gälla och garanteras även om vissa andra grupper hotar med våldsanvändning eftersom de upplever sig kränkta. De våldsamma upplopp som följt i bland annat Malmö vittnar ju om var det egentliga problemet ligger.

Polisen uttalar sig i SVT om att Paludans agerande och inresefrihet skulle vara ett hot mot grundläggande samhällsintresse och att man gör sitt yttersta för att skydda de demokratiska värden som finns. Det är synnerligen ett mycket märkligt uttalande av polisen som föranleder en att tro att det är politiska beslut som döljer sig bakom inreseförbudet.

Hotet mot grundläggande samhällsintresse utgörs snarare av de våldsamma upploppen, som vi nu kunnat bevittna, bestående av personer med självupplevd kränkthet.

Det ter sig mycket märkligt att en dansk politiker och advokat beläggs med tvåårigt inreseförbud till Sverige på grund av att han planerar att bränna en bok, som han själv bekostat, samtidigt som utländska våldtäktsmän, mördare och mångkriminella har öppen dörr till vårt land, eller inte ens utvisas efter att de förgripit sig på det svenska samhället i olika former. Detta skadar allvarligt förtroendet för den svenska rättsstaten.

Det vore intressant i sammanhanget att från justitie- och migrationsministern höra på vilket sätt han kommer att agera för att värna yttrandefriheten även för dem som provocerar islam och inte låta rättsstaten byggas på principen om den våldsammes rätt.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka generella åtgärder vidtar ministern för att värna yttrandefriheten för alla och därmed i förlängningen även förtroendet för rättsstatens principer?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-fortroendet-for-rattsstaten/