Fråga till justitieministern angående möjliggöra för Kustbevakningen att göra slagningar i register

Fråga 2023/24:40 Möjliggöra för Kustbevakningen att göra slagningar i register

av Björn Söder (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Kustbevakningen kontrollerar ett stort antal fordon och personer varje dag. Trots detta har man inte möjlighet att göra slagningar på dessa för att kunna upptäcka mer. Att inte kunna kontrollera personerna som stoppas är dessutom ett säkerhetsproblem eftersom man inte vet vilka man har att göra med. Man vet inte om de är kriminella, våldsamma eller ens efterlysta.

Tullverket fick tillgång till polisens it-system Polisens multifråga, PMF, för cirka ett år sedan. Kustbevakningen har fortfarande inte fått denna möjlighet.

Av denna anledning vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

Avser ministern att ta initiativ till att låta Kustbevakningen få tillgång till PMF för att kunna göra slagningar och kontrollera personerna som stoppas, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-mojliggora-for-kustbevakningen-att-gora-slagningar-i-register/