Fråga till justitieministern angående trakasserier, förföljelser och hot mot bönder

Fråga 2020/21:220 Trakasserier, förföljelser och hot mot bönder

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

I en skriftlig fråga (2017/18:1171) så tidigt som i april 2018 undrade jag vilka åtgärder justitieministern skulle vidta för att komma tillrätta med det hat och de attacker som svenska bönder får utstå.

Justitieministern svarade att regeringen vidtagit ett antal åtgärder ”för att den typ av brott som bland annat lantbrukare utsätts för ska hanteras effektivt av rättsväsendet, både avseende lagstiftning och resurser”.

Två och ett halvt år senare kan man konstatera att regeringen fullständigt misslyckats. Allt fler bönder slår larm om att de trakasseras, förföljs och hotas av aktivister.

LRF har nyligen gjort en enkätundersökning med 3 836 lantbrukare som har svarat på frågor. 16 procent av dem uppgav då att de har blivit utsatta för intrång, skadegörelse eller annat hemfridsbrott.

I tidningen Expressen förklarar Ulf Wallin, presschef vid Lantbrukarnas riksförbund, att man kräver flera åtgärder för att få bukt med djurrättsaktivisters brott mot bönder. Jag tänkte passa på att i detta sammanhang ge åtgärdslistan till justitieministern, så att åtgärder äntligen kanske kan komma på plats.

  1. Skärpta straff

– Att det här ska få hårdare bestraffning än ett vanligt intrång. Det borde gå att jämföra med intrång i industrier. Ett vanligt intrång leder sällan till någon polisutredning och det är därför så många bönder väljer att inte anmäla, säger Ulf Wallin.

  1. Särskild brottskod

– Det behövs en ny brottskod för att veta vad som är riktat mot just lantbrukare. Brotten förekommer ofta organiserat. Om det blandas med alla vanliga intrång kan man inte spåra i polisens system vad som är just djurrättsaktivism. Ett problem är att många aktivister åker runt på ett slags brottsturnéer och om det sker i olika polisdistrikt är det svårt att se systematiken i brotten.

  1. Hoten på sociala medier

– Även här krävs det att det samlas under en och samma brottskod. Det finns vissa som ringer, hotar och trakasserar på sociala medier. Det är otroligt obehagligt för lantbrukarna som drabbas.

Förra året meddelade justitieministern att lagstiftningen gällande brott mot bönder skulle skärpas. Så har det dock inte blivit.

Dessa brott pågår alltså år efter år mot en hel yrkesgrupp utan att adekvata åtgärder vidtas. Av denna anledning vill jag – åter igen – ställa frågan till justitieminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att komma tillrätta med dessa brott?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-trakasserier-forfoljelser-och-hot-mot-bonder/