Fråga till kultur- och demokratiministern angående attityder gentemot kristna i Sverige

Fråga 2020/21:192 Attityder gentemot kristna i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kristofobin ökar alltmer i Sverige. Tidningen Dagen rapporterade den 9 oktober om en 15-åring som berättar hur fotografen bad honom ta bort sitt kors runt halsen. Samtidigt fick andra elever i skolan ha på sig sina religiösa symboler, såsom slöjor, under höstens skolfotografering.

Händelsen har anmälts till DO och Barn- och elevombudet (BEO).

Jag har tidigare i skriftliga frågor tagit upp problematiken (bland annat i 2020/21:64 och 2019/20:1871), och även om svaren är att man ”följer utvecklingen noga” och att polisen i regleringsbrevet för 2020 fick ett nytt uppdrag på området så är det uppenbart att kristofobin måste bekämpas vitt och brett, inte bara genom rättsväsendet utan också genom förändrade attityder som skapar tolerans gentemot kristna.

Detta är ett nytt fenomen i det en gång kristna Sverige, men där nu andra intoleranta religiösa åskådningar gjort intåg och växer oroväckande.

Jag förstår att ministern inte kan kommentera den enskilda händelsen men det är ytterligare ett tecken på den alltmer tilltagande kristofobin i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Vilka åtgärder vidtar ministern för att förändra attityderna mot kristna i Sverige och skapa ett mer tolerant samhälle gentemot kristna?

 

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-angaende-attityder-gentemot-kristna-i-sverige/