Fråga till landsbygdsministern angående vanvård av djur

Fråga 2020/21:3182 Vanvård av djur

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Sveriges Radio avslöjade nyligen att djur från en gård i Hälsingland, som efter SVT:s Uppdrag granskning sålts vidare till andra gårdar, bland annat i Småland, efter att de utsatts för vanvård, hittats döda, och att magra kor gick runt i en ladugård full av gödsel. Samtidigt proklamerade mejerijätten Arla på sin hemsida att djuren sålts vidare till bra gårdar.

När omhändertagande av djur sker flyttas först djuren till ett uppstallningsföretag. Uppstallningsföretaget säljer sedan djuren vidare. Enligt uppgifter verkar dock djurskyddslagen upphöra att gälla i praktiken när djuren flyttas från den gamla ägaren.

Djuren skadas ibland under infångning och transporter, som ofta sker olagligt i strid mot EU:s förordning. Jordbruksverket ger regelmässigt dispens att flytta både omärkta och högdräktiga djur trots stort lidande för djuren. Många djur som inte är märkta försvinner till en svart slaktmarknad eller säljs till oseriösa personer. Tidigare hanterades omhändertaganden av polisen, som helt saknade kunskap om djur. Nu verkställer länsstyrelsen sina egna beslut. Men djuren som flyttas har inte fått det bättre. Länsstyrelserna säljer exempelvis hundar i ”befintligt skick”. Hundar som omhändertagits för någon skavank säljs vidare utan att problem, till exempel tandsten, åtgärdas. Just nu fyndar många oseriösa personer tikar som genast paras för att generera inkomster till den nya ägaren. Högt älskade katter tas med våld från sin ägare för att efter en uppstallningsperiod för tiotusentals kronor avlivas. Det är enligt uppgifter några exempel på hur det går till.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att fysiska omhändertaganden av djur, som far illa, sker på korrekt sätt, och avser statsrådet att vidta andra åtgärder med anledning av hur det enligt uppgift går till då djuren säljs vidare?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-landsbygdsministern-angaende-vanvard-av-djur/