Fråga till migrationsministern angående obligatorisk kurs för möjligheter till återvändande

Fråga 2019/20:1931 Obligatorisk kurs för möjligheter till återvändande

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

I Danmark ska asylsökande direkt efter ankomst till landet gå en obligatorisk kurs i vilka möjligheter som erbjuds för ett återvändande till hemlandet ifall det blir ett avslag. För att vägleda migranterna genom detta har man också skapat en ny myndighet, Hjemrejsestyrelsen. Detta rapporterade Jyllands-Posten den 10 augusti 2020.

Den socialdemokratiske utlännings- och integrationsministern Mattias Tesfaye invigde på tisdagen den nya myndigheten.

Hjemrejsestyrelsen beskrivs som central i den danska regeringens ambitioner för att se till att migranter med avslag reser hem.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Skulle ministern kunna tänka sig att föreslå att Sverige inför liknande åtgärder som Danmark med obligatorisk kurs i vilka möjligheter som erbjuds för ett återvändande till hemlandet?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-migrationsministern-angaende-obligatorisk-kurs-for-mojligheter-till-atervandande/