Fråga till migrationsministern angående verkställighet av utvisningar

Fråga 2020/21:1149 Verkställighet av utvisningar

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Många länder kräver ett negativt covidtest för att ta emot sina medborgare när de utvisas tillbaka från andra länder. Det är information som nått de brottslingar och andra med utvisningsbeslut som sitter i Migrationsverkets förvar där nu nästa alla, för att stoppa utvisningen från att verkställas, vägrar att låta sig testas. Det rapporterar SvD.

Ett av de vanligare länderna för utvisning från Sverige är Afghanistan. Landet tillhör också de som kräver att den som skickas tillbaka dit kan visa att han eller hon inte är sjuk i covid-19.

I Sverige har man inte rätt att tvångstesta någon för covid. De vägrare som befinner sig i förvar blir tills vidare kvar där. Det är oklart hur länge de kommer att hållas inlåsta om de fortsätter vägra test.

Av de 31 afghaner som skulle samutvisas till hemlandet strax innan jul gick endast sju med på att låta sig covidtestas.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att kunna verkställa utvisningar av utlänningar som vägrar låta sig covidtestas?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-migrationsministern-angaende-verkstallighet-av-utvisningar/