Fråga till miljö- och klimatministern angående svenska insatser och stöd till Armenien

Fråga 2020/21:1210 Svenska insatser och stöd till Armenien

av Björn Söder (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Våren 2018 genomfördes en fredlig revolution i Armenien. Undertecknad hade förmånen i egenskap av vice talman att vara det första utländska besöket i landet efter revolutionen och jag tog tillfället i akt att lovorda hanteringen av de folkliga protesterna och att landet, såväl regering som opposition, uppvisat en demokratisk mognad under protesterna som förtjänade omvärldens stöd. Sedan revolutionen har Armenien varit ett land som genomfört omfattande reformer för att komma tillrätta med tidigare strukturella problem.

Redan innan revolutionen, i november 2017, slöt EU ett avtal med Armenien om ett omfattande och utökat partnerskap, det sk CEPA-avtalet. Sverige ratificerade avtalet i maj 2019. Armenien omfattas också av EU:s Östliga partnerskap, som bland annat syftar till att stödja reformprocesser i landet, inklusive demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter.

Det såg verkligen ljust ut för landets utveckling fram tills att Azerbajdzjan, med understöd av Turkiet och IS-terrorister, anföll Armenien i september förra året. Omvärldens, inklusive Sveriges, tystnad under kriget var både skamligt och genant. Världen stod tyst och tittade på när massiva övergrepp från den azeriska sidan utfördes på både armenier och armenisk egendom. Av historien har uppenbarligen inget lärts.

Efter att ett avtal, med rysk inblandning, slutits angående den väpnade konflikten tilltog även inrikespolitiska spänningar i landet och Armenien riskerar nu att ta många steg bakåt i den demokratiska utvecklingen.

Armenien behöver allt stöd landet kan få. Över 30.000 människor som fördrivits från sina hem under den väpnade konflikten behöver bostad, mat och sjukvård. Barn och ungdomar som förlorat sina skolor behöver utbildningsplatser.

Till råga på allt befinner sig landet, precis som resten av världen, i en pandemi.

Sverige har tidigare beslutat om ett stöd på 20 miljoner kronor till Internationella röda korskommitténs (ICRC) humanitära arbete i konfliktområdet. Det är bra men det räcker inte.

Av denna anledning vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin som, efter Peter Erikssons avgång, tagit över ansvaret för internationellt utvecklingssamarbete:

Avser ministern att öka insatser och stödet till Armenien och i så fall på vilket sätt?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-miljo-och-klimatministern-angaende-svenska-insatser-och-stod-till-armenien/