Fråga till näringsministern angående svenska statliga bolags samarbeten med kinesiskt säkerhetsföretag

Fråga 2021/22:1150 Svenska statliga bolags samarbeten med kinesiskt säkerhetsföretag

av Björn Söder (SD)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Efter att det avslöjats att företaget Nuctech, med starka kopplingar till såväl det kinesiska kommunistpartiet som Kinas militär, vunnit en upphandling om att leverera ny säkerhetsutrustning till Arlandas terminal 5 har det avslöjats att utrustning från samma företag, som i flera år varit svartlistat i USA, används för säkerhetskontroller i över 20 domstolar och på över 30 av Tullverkets kontrollstationer i Sverige.

Efter avslöjandet om att Nuctech ska leverera utrustning till Arlanda har ett tillsynsärende inletts av Transportstyrelsen för att bedöma om Swedavia hanterat frågan korrekt. Men Swedavia använder redan utrustning från företaget på flera av sina flygplatser, och samma sak gäller på 13 regionala flygplatser runt om i Sverige. Enligt Aftonbladet används även utrustning från företaget i posthantering av Postnord och CIP Checkport i Stockholm.

Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, är kinesiska företag, oavsett var de verkar i världen, enligt en lag från 2017 skyldiga att samarbeta med kinesisk underrättelseinhämtning. Experter som Aftonbladet talat med säger att det är fullt möjligt för Kina att föra över information från maskinerna på Arlanda till Kina.

Näringsministern har i medier hävdat att han utgår från att säkerhetsskyddslagstiftningen följs, men jag vill fråga näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

Vilka åtgärder vidtar ministern för att tillse att säkerhetsskyddslagstiftningen verkligen följs, och är ministern beredd att ta initiativ för att svenska statliga bolag omgående ska avsluta alla samarbeten med det kinesiska företaget, som står Kinas kommunistparti och landets militär nära?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-naringsministern-angaende-svenska-statliga-bolags-samarbeten-med-kinesiskt-sakerhetsforetag/