Fråga till näringsministern angående Swedavias utredning om Bromma flygplats

Fråga 2020/21:1946 Swedavias utredning om Bromma flygplats

av Björn Söder (SD)

till  Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Swedavia meddelade i höstas att man inte anser Bromma flygplats vara lönsam. Bakgrunden till denna slutsats är en utredning man gjort och som man nu hemligstämplat.

När en grupp företag med anknytning till flygbranschen nu är intresserad av att eventuellt ta över efter Swedavia och driva flygplatsen vidare i privat regi får man inte ta del av de siffror och det underlag som ligger till grund för Swedavias åsikt om olönsamhet.

Inte heller riksdagens trafikutskott får ta del av utredningen då man hänvisar till affärssekretess. Det finns även frågetecken om ens regeringen har fått ta del av hela underlaget.

Av denna anledning vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

Avser ministern att vidta några åtgärder så att Swedavias utredning om Bromma flygplats i sin helhet delges riksdagens trafikutskott?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-naringsministern-angaende-swedavias-utredning-om-bromma-flygplats/