Fråga till socialministern angående det misstänkta intrånget i en myndighets databas

Fråga 2020/21:3279 Det misstänkta intrånget i en myndighets databas

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Trots signaler om misstänkt dataintrång i smittdatabasen Sminet, där personnummer och känsliga uppgifter som sjukdomsbild för drabbade av covid-19 och flera andra smittsamma sjukdomar finns lagrade tog det, enligt uppgifter i Dagens Nyheter, två dagar innan Folkhälsomyndigheten stängde ned databasen.

Dagens Nyheter berättar även att systemet, som är nästan 20 år gammalt, redan skulle ha skrotats innan intrångsförsöket upptäcktes. Uppgifter till tidningen gör också gällande att myndigheten fått signaler om ett möjligt intrång via mejl men inte reagerat på detta. Myndigheten vill inte bekräfta detta på en direkt fråga från tidningen.

Att en myndighet reagerar så saktfärdigt vid misstänkt intrång där känsliga uppgifter finns lagrade är anmärkningsvärt.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Avser ministern att vidta några åtgärder, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-det-misstankta-intranget-i-en-myndighets-databas/