Fråga till socialministern angående felaktig information om överdödligheten på äldreboenden

Fråga 2019/20:1491 Felaktig information om överdödligheten på äldreboenden

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialstyrelsen har tonat ned diskussionen om dödstalen på landets äldreboenden och menar att man inte ser någon uppseendeväckande överdödlighet under coronapandemin.

Men enligt en kartläggning som SVT gjort visar att detta inte stämmer. Man har kartlagt överdödligheten under några av de mest intensiva coronaveckorna genom att jämföra med ett genomsnitt för motsvarande period tidigare år.

Kartläggningen visar en överdödlighet på närmare 30 procent för äldreboenden i hela landet. Tittar man specifikt på Region Stockholm, som har varit hårt drabbat under coronapandemin, är överdödligheten 100 procent.

När SVT går igenom Socialstyrelsens egen statistik ser man en överdödlighet på 40 procent under samma period som man har undersökt. Myndigheten bekräftar nu detta.

Socialstyrelsen har alltså först försökt tona ned överdödligheten för att ge sken av att verkligheten förhåller sig på annat sätt för att sedan, efter granskning, få erkänna att så inte är fallet.

Att svenska myndigheter agerar på detta sätt skapar givetvis misstro bland medborgarna gentemot myndigheter.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att myndigheter inte ska föra ut felaktig information till medborgarna?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-felaktig-information-om-overdodligheten-pa-aldreboenden/